Arbetspensions försäkrarnas yrkesinriktade rehabilitering

Härmä Rehab producerar yrkesinriktade rehabiliteringstjänster på uppdrag åt olika arbetspensionsförsäkringsbolag. Den egna arbetsförmågan är arbetstagarens viktigaste redskap för att klara av och att orka i jobbet. Att arbeta tryggar en inkomst och ökar arbetstagarens pensionstrygghet för tiden efter arbetskarriären.

Under din arbetskarriär kan dock din arbetsförmåga bli nedsatt och du kan ha svårt att klara av att fortsätta i jobbet. Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen är att stöda fortsatt arbete. För att stöda den fortsatta arbetskarriären erbjuder arbetspensionsförsäkrarna olika rehabiliteringsalternativ utgående från arbetstagarens utbildnings- och arbetshistoria, hälsotillstånd och egna intressen. Yrkesinriktad rehabilitering via arbetspensionsbolagen ansöks genom att fylla i rehabiliteringsansökan hos pensionsbolaget och till den bifoga ett B-utlåtande av företagsläkaren eller annan vårdande läkare.

Härmä Rehab producerar yrkesinriktad rehabilitering åt följande arbetspensionsbolag:

  • ELO
  • Keva
  • Merimieseläkekassan
  • Veritas

Härmä Rehabs huvudsakliga verksamhetsenheter gällande yrkesinriktad rehabilitering finns förutom i Ylihärmä också i Jakobstad och Vasa. Tjänsterna är möjliga att få också i Närpes och Seinäjoki.

För mera info kontakta Jonna Lundin 050 4733097

Rulla till toppen