Yrkesinriktad rehabilitering

Vi anordnar mångsidig yrkesinriktad rehabilitering såväl för dig i arbetslivet som för dig som är påväg till arbetslivet samt unga i åldern 16-29 år. Målet med yrkesinriktad rehabilitering är alltid att främja studie- och arbetsförmåga och att hjälpa den som rehabiliteras att planera sin framtid.

Kiila-rehabilitering för dig i arbetslivet

Målet med Kiila- rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att du kan stanna kvar i arbetslivet. Kiila-rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om du är anställd eller egen företagare och har en sjukdom som försvårar ditt arbete. Rehabiliteringen är bra att börja tillräckligt tidigt så att det stöder dig att fortsätta arbeta.

Kiila-rehabilitering planeras alltid individuellt. Rehabiliteringen omfattar bedömning av din situation, grupperioder, individuella perioder och en avslutande period. Kiila-rehabilitering organiseras separat för olika yrkesområden. Kiila-rehabilitering i kursform ordnas skilt för olika yrkesområden. Arbetsgivarna och producenterna av företagshälsovård kan ansöka om en kurs för de anställda och fackföreningarna och fackförbunden för sina medlemmar.
Rehabiliteringsperioder varar 1-1,5 år. Om du inte hittar en lämplig kurs för grupp Kiila-rehabilitering kan du ansöka om individuell Kiila-rehabilitering.

Den primära förutsättningen för att söka till kursen är att du har ett behov att få stöd för att fortsätta arbeta. Behovet av rehabilitering kan bero på förändringar i arbetet eller få möjligheter att påverka sitt arbete. Detta kan visa sig i form av nedsatt arbetsprestation, upplevd påfrestning eller hälsoproblem orsakade av konstanta påfrestningar som försämrar arbetsförmågan. Försämrade symtom på sjukdom i arbetet, ökad användning av hälso- och sjukvård och frånvaro kan också vara ett tecken på nedgång i arbetsförmåga och funktionsförmåga. Du kan ansöka om KIILA-rehabilitering även om du inte omfattas av företagshälsovården. Du kan också få en Kiila-rehabiliteringsrekommendation från primärvården eller en privatläkare.

Personer väljs ut till rehabilitering vars arbetsförmåga försvagats/risken är avsevärt minskad på grund av sjukdom och vars sjukdom eller funktionsnedsättning bedöms avsevärt försämra arbetsförmågan och försörjningen de närmaste åren. Under rehabiliteringen bedöms på ett övergripande sätt klientens behov av rehabilitering och klientens nuvarande arbetsförmåga och möjligheter att förändra dem.

I kursen ingår 10-13 öppna rehabiliteringsdagar i grupp, 1 individuell öppen rehabiliteringsdag och 2-4 individuella besök. Kursen tar 1-1,5 

AKSE – yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Behöver du vägledning för anställning eller utbildning, till exempel på grund av begränsande sjukdomar eller inlärningssvårigheter, eller efter en längre period av arbetslöshet?

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen är att tillsammans med klienten identifiera och utvärdera de faktorer som påverkar dennes förmåga att arbeta och/eller studera samt att ta reda på behoven och möjligheterna med både medicinsk och särskilt yrkesinriktad rehabilitering. Syftet är att stödja personens fortsättning i arbetslivet, återgång till arbetslivet eller övergång dit. En individuell yrkesplan göras för klienten.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning genomförs som institutionsrehabilitering samt en del kan även utföras på distans enligt ett individuellt utformat program. För att ansöka om en rehabiliteringsundersökning krävs FPA:s ansökningsblankett KU101 och ett läkares B-utlåtande.

NUOTTI- coachning för 16-29 åringar

Du kan ansöka om NUOTTI-coaching om du behöver stöd för att skapa framtidsplaner, hjälp med att få jobb, söka till lämplig utbildning eller stöd för olika vardagsutmaningar. Du kan ansöka nuotti genom att ringa FPA:s rehabiliteringstjänst nummer 020 692 205. Du kan också kontakta FPA via ditt nätverk, till exempel med en kurator eller socialarbetare.

Utbildningen pågår i 5 månader och omfattar totalt 20 träffar. Möten äger rum i din vardagliga miljö; hemma, skolan, kaféet, biblioteket eller annan överenskommen plats. Mellan coachningstillfällena håller du kontakt med din coach via telefon och meddelanden. Coachen kan också följa med dig till t.ex FPA, TE-kontoret eller läkaren.

Coaching är ett målinriktat arbete, som hjälper dig att lära dig känna igen dina styrkor, resurser och färdigheter och lära dig att utnyttja dem, till exempel när du söker jobb. Coaching stödjer också livstils förändringar, ex.hjälp med dags rytm och ekonomiska frågor. Under rehabiliteringen får du fundera på din framtid och lägga upp planer. Coachen hjälper dig att skaffa det nödvändiga nätverket runt dig, så att du har stöd tillgängligt även efter coachningen.

På Härmä Rehab har vi NUOTTI-coachar som arbetar i hela regionen Sydösterbotten och Österbotten (även i Karleby). Du hittar dem på Instagram med smeknamnen harman_nuottivalmentajat, harmankuntoutus_vaasa och harmankuntoutus_jakobstad. Du kan också ringa dem när du funderar på om NUOTTI-coaching skulle vara rätt tjänst för dig. Du hittar kontaktuppgifter i vår broschyr. FPA hjälper dig också att hitta rätt rehabiliteringstjänst för dig.

TEAK - sysselsättningsfrämjande rehabilitering för 16-29 åringar

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering är ett bra alternativ om du på grund av en sjukdom och din helhetssituation behöver individuellt stöd av en arbetstränare för att välja arbetsuppgift, yrkesområde eller studieinriktning. Vid behov hjälper arbetstränaren dig också att söka ett avlönat arbete eller att bli yrkesutövare eller företagare.
Målet med TEAK är att hjälpa unga att utvärdera sin egen arbets- och studieförmåga, planera sin yrkesinriktning, säkerställa lämplighet för fältet och ta steg mot arbetslivet. TEAK passar till exempel för dig som har nedsatt funktionsförmåga, ditt hälsotillstånd utmanar din arbetsförmåga och/eller som behöver stöd och vägledning för att bedöma din studie- och/eller arbetsförmåga och göra karriärplaner.

TEAK ordnas som arbetsprövning och arbetsträning eller en kombination av dessa. Tjänsten utformas individuellt och dess varaktighet är 5-26 månader. För unga under 29 år krävs inte läkarutlåtande, men du kan ansöka om rehabilitering genom att ringa FPA.

Vilken rehabilitering passar mig?

På Härmä Rehab anordnar vi många olika medicinska rehabiliteringar, bland vilka du kan hitta en rehabilitering som passar dina egna rehabiliteringsbehov. Om du inte riktigt vet vilken typ av rehabilitering som skulle passa dig, hjälper våra sakkunniga dig gärna genom att berätta mer om de olika alternativen.
Rulla till toppen