Vasa

Härmä Rehab i Vasa

Härmä Rehab Vasa är en tvåspråkig enhet som erbjuder Nuotti coaching för ungdomar och yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från FPA eller olika arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Även TE-byrån köper tjänster av oss.

Verksamheten riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller andra svårigheter har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att klara av det egna arbetet/ studier eller som behöver handledning vid yrkesval eller omskolning. Enhetens verksamhet är yrkes- och målinriktad, individcentrerad och resursstärkande. Team- och nätverksarbete hör också till verksamheten.

Vasa enheten är belägen ca. 1 km från Vasa centrum på Himalajagatan 9. Hos oss arbetar 5 socionomer, två fysioterapeuter och en fotterapeut.

Tjänster i Vasa

Fysioterapi - Fotterapi

Till våra tjänster hör fysioterapi, massage, terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, lymfterapi, uroterapi samt råd gällande fötter och ortopediska skoinlägg från fotterapeut.

Du kan komma till fysioterapi med servicesedlar, betalningsförbindelse eller på egen bekostnad. Vi tar även emot E-passi. Vi använder oss av FPAs direkt ersättning, så om du har läkar remiss så dras FPA ersättningen direkt bort från slutsumman.

VÅR PERSONAL

Tiina Puharinen-Finne, arbetslivstränare
Tfn. 050 3734439

Hanna Svarvars, arbetslivstränare
Tfn. 050 3364380

Tellervo Kotamäki, företagsfysioterapeut, lymfterapeut, uroterapeut
Tfn. 040 7710436

Mari Myllykoski, fysioterapeut
Tfn. 040 7710476

Annika Martin, nuotticoach, arbetslivstränare

Tfn. 050 3364130

Heidi Kauranen, arbetslivstränare
Tfn. 050 4707067

Mirjaana Jokela (Fin), nuotticoach, arbetslivstränare
Tfn. 050 353 0613

Sähköpostit: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

TA KONTAKT MED OSS

Mona-Lisa Aspholm

Rehabiliteringschef

050-4053 651
mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Vasa enhetens fysioterapi

Himalajagatan 9, 65100 Vasa

040-7724 704
ftvaasa@harmankuntoutus.fi

Rulla till toppen