Vasa

Rehabiliteringsstigen i Vasa

Härmä Rehabs enhet i  Vasa, Rehabiliteringsstigen,  är en tvåspråkig enhet som erbjuder NUOTTI-coaching för ungdomar och yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från FPA eller olika arbetspensionsförsäkringsbolag.

Verksamheten riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller andra svårigheter har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att klara av det egna arbetet/ studier eller som behöver handledning vid yrkesval eller omskolning. Enhetens verksamhet är yrkes- och målinriktad, individcentrerad och resursstärkande. Team- och nätverksarbete hör också till verksamheten.

Du hittar oss ca. 1 km från Vasa centrum på Himalajagatan 9. Hos oss arbetar 5 socionomer, två fysioterapeuter och en fotterapeut.

Se våra presentationsvideor

Tjänster i Vasa

Fysioterapi - Fotterapi

Till våra tjänster hör fysioterapi, massage, terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, lymfterapi, uroterapi, psykofysisk fysioterapi samt råd gällande fötter och ortopediska skoinlägg från fotterapeut.

Du kan komma till fysioterapi med servicesedlar, betalningsförbindelse eller på egen bekostnad. Vi tar även emot E-passi. 

Service av en sakkunnig inom det sociala

Sakkunnig inom sociala området är en del av arbetshälsovårdens multiprofessionella team. En typisk situation för att nyttja den sakkunniga inom det sociala området är till exempel långvarig sjukskrivning eller återkommande frånvaro, som man inte hittat någon klar lösning på. Den sakkunniga hjälper med att kartlägga alternativa lösningar ur olika synvinklar: utbildning, rehabilitering och arbetsprövning.

VÅR PERSONAL

Tiina Puharinen-Finne, arbetslivstränare
Tfn. 050 3734439

Hanna Svarvars, arbetslivstränare
Tfn. 050 3364380

Tellervo Kotamäki, företagsfysioterapeut, lymfterapeut, uroterapeut
Tfn. 040 7710436

Mari Myllykoski, fysioterapeut, psykofysisk fysioterapeut
Tfn. 040 7710476

Annika Martin, NUOTTI-coach, arbetslivstränare

Tfn. 050 3364130

Heidi Kauranen, arbetslivstränare
Tfn. 050 4707067

Mirjaana Jokela (Fin), NUOTTI-coach, arbetslivstränare
Tfn. 050 353 0613

E-post: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

TA KONTAKT MED OSS

Mona-Lisa Aspholm

Rehabiliteringschef

050-4053 651
mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Vasa enhetens fysioterapi

Himalajagatan 9, 65100 Vasa

040-7724 704
ftvaasa@harmankuntoutus.fi

Rulla till toppen