TULES-rehabilitering

Du kan ansöka om en sk. TULES- rehabilitering för stöd-och rörelseorgan om du har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller sjukdom  i nacke, axel, övre extremiteter eller i nedre extremiteteterna, vars symtom har pågått i mer än tre månader och din sjukdom gör det svårt att orka med arbete, studier eller vardag. Rehabiliteringen är gruppbaserad i grupper om max 10 personer. För personer i arbetslivet finns en öppen TULES-kurs med 10 dagliga besök (ordnas endast på finska); eller TULES -rehabilitering med boende här i Härmä, den är 5+5+3 dagarsperioder lång inkl. övernattning och helpension.

Om du är borta från arbetslivet eller har gått i pension (under över 68 år) finns det egna TULES rehabiliteringskurser. I dessa ingår alltid helpension och logi i Härmä. Om du är i arbetslivet finns skilda kurser för rygg-, nacke-axel-övre extremiteter och nedre extremiteter. Kursschemat finns i broschyrena (se nedan).

Ansökan görs med blankett KU132r och som bilaga behöver du ett läkarutlåtande som inte är äldre än ett år som visar vilka åtgärder och undersökningar som redan har genomförts inom vården, och att du trots det behöver multiprofessionell aktiverande grupprehabilitering och funktionell träning.

Rehabiliteringen är avgiftsfri och FPA deltar även i resekostnaderna. Om du är i arbetslivet kan du komma på rehabilitering genom att avtala med arbetsgivaren, antingen under obetald tid eller på semester. Då kan du ansöka om rehabiliteringspenning hos FPA under rehabiliteringens varaktighet. Om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringsperioden ansöker arbetsgivaren om rehabiliteringspenning från FPA

Rulla till toppen