Jakobstad

Härmä Rehab i Jakobstad

Arbetskliniken i Jakobstad är belägen ca. 3 km från Jakobstads centrum i Folkhälsanhuset Östanlids huvudbyggnad, i första våningen. Utrymmena består av personalens kansliutrymmen (7 rum), arbetsprövningsutrymmen, kök och kaffe-/pausrum, väntsal och vilorum. En trevlig lunchrestaurang finns även på området.

Tjänster i Jakobstad / Karleby

Välkommen till Jakobstad

Härmä Rehab upprätthåller en tvåspråkig arbetsklinik i Jakobstad som sedan 1989 erbjuder yrkesinriktade rehabiliteringstjänster.Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från FPA, olika arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Även kommuner och TE-byrån har möjlighet att köpa tjänsterna.

Verksamheten riktar sig till personer som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller andra svårigheter har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att klara av det egna arbetet eller som behöver handledning vid yrkesval eller omskolning. Arbetsklinikens verksamhet är yrkes- och målinriktad, individcentrerad och resursförstärkande. Team- och nätverksarbete hör också till verksamheten.

VÅR PERSONAL

Kristina Blomberg, arbetslivstränare
Tfn. 040 574 8083

Wivan Sweins, arbetslivstränare
Tfn. 050 315 7151

Monica Aleniusarbetslivstränare
Tfn. 050 315 7152

E-post: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

Ta kontakt

Arbetskliniken i Jakobstad

Östanpåvägen 32,
68660 Jakobstad

+ 358 50 4053 651

Rulla till toppen