Jakobstad

Härmä Rehab i Jakobstad

Arbetskliniken i Jakobstad är belägen ca. 3 km från Jakobstads centrum i Folkhälsanhuset Östanlids huvudbyggnad, i första våningen. Utrymmena består av personalens kansliutrymmen (7 rum), arbetsprövningsutrymmen, kök och kaffe-/pausrum, väntsal och vilorum. En trevlig lunchrestaurang finns även på området.

Tjänster i Jakobstad / Karleby

Välkommen till Jakobstad

Härmä Rehab upprätthåller en tvåspråkig arbetsklinik i Jakobstad som sedan 1989 erbjuder yrkesinriktade rehabiliteringstjänster.Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från FPA, olika arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Även kommuner och TE-byrån har möjlighet att köpa tjänsterna.

Verksamheten riktar sig till personer som på grund av funktionsvariation, sjukdom eller andra svårigheter har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att klara av det egna arbetet eller som behöver handledning vid yrkesval eller omskolning. Arbetsklinikens verksamhet är yrkes- och målinriktad, individcentrerad och resursförstärkande. Team- och nätverksarbete hör också till verksamheten.

Ta kontakt

Jonna Lundin

Serviceförman

050 4733097
jonna.lundin@harmankuntoutus.fi

Arbetskliniken i Jakobstad

Östanpåvägen 32,
68660 Jakobstad

050 4733097

Rulla till toppen