Konditionsremont

Härmä Rehab & Spa erbjuder coachning som stöder arbetshälsa och arbetsförmåga, dvs. konditionsremonter, vars innehåll vi planerar enligt din organisations behov. Vi erbjuder sakkunnigt stöd vid utformning och genomförande av organisationens välfärdsprocesser. Syftet med coachningen är att stöda deltagarnas arbets- och funktionsförmåga, även i förebyggande syfte. Kurserna kan vara som hjälpverktyg för organisationen, till exempel för att stödja företagshälsovårdens verksamhet. Arbetsgivaren eller deltagaren kan ansöka om FPA:s rehabiliteringspenning då beslutet att delta innan kursen börjar har fattats av företagshälsovården med stöd av företagshälsovårdslagen.

Några av våra coachingsteman är bl a för att stärka psykiskt orkande och resurser eller hjärtvänlig coachning om man behöver stöd för göra ändringar inom levnadsvanor och motionvanor för att förebygga risken att insjukna i t ex härtsjukdom, diabetes, metabolisk syndrom. Även coachning som förebygger eller underlättar stöd- och rörelseorganens besvär och symtom i samband med bl a dålig ergonomi på arbetet eller försämrad kondition.

Vilken coachning skulle passa er organisation? ​

Vi på Härmä Rehab ordnar många olika coachningar som stöder arbetsförmåga som er organisation kan hitta precis den som passar era behov. Om ni inte riktigt vet vilken slags kurs skulle passa bäst, kontakta våra sakkunniga som gärna berättar mer om olika alternativ.
Rulla till toppen