Ansök om rehabilitering

Rehabiliterings- eller anpassningskurser kan ansökas via FPA då behov av rehabilitering uppkommer för att sjukdom eller skada påverkar din funktions- och arbetsförmåga. FPA ordnar rehabilitering för barn, ungdomar, vuxna och pensionärer. Om du inte riktigt vet vilken slags rehabilitering som skulle passa så kan du kontakta våra sakkunniga som gärna hjälper till och berättar om de olika alternativen.

För att få ett läkarutlåtande bör du boka tid till läkare för att diskutera ditt rehabiliteringsbehov, mål för rehabiliteringen samt om rehabiliteringsalternativen.

Läkarens B-utlåtande behövs som bilaga till de flesta rehabiliteringsansökningarna. Yrkesinriktad rehabilitering för ungdomar samt närståendevårdarnas parkurs kan ansökas utan läkarens B-utlåtande. Rehabiliteringen är kostnadsfri för deltagaren och FPA deltar i resekostnaderna. Om du arbetar har du möjlighet att ansöka rehabiliteringspenning för rehabiliteringsdagarna.

 

På ansökningsblanketten är det bra  att berätta om dina aktuella rehabiliteringsbehov, vilka sjukdomar eller vilken sjukdom som begränsar ditt arbete eller de vardagliga uppgifterna,  såsom affärsbesök, städning eller liknande. Om utrymmet inte räcker på blanketten kan du bifoga en bilaga med namn och personuppgifter. Det är bra att fundera på de svårigheter du har inom den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan. Människan är en helhet så också andra saker än endast fysiska utmaningar kan orsaka rehabiliteringsbehov såsom t.ex. en sjukdom som begränsar fritidsintressen och via det påverkar den sociala funktionsförmågan.

Ansökan kan fyllas i och skickas till Fpa även via MittFpa (www.kela.fi/mittfpa). Mer info hittas också via länken nedan.

 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Jessica Havulehto
050 516 0360
jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi

Rulla till toppen