Krävande medicinsk rehabilitering

Härmä Rehab & Spa erbjuder FPA bekostad krävande medicinsk rehabilitering i form av fysioterapi i Vasa

Individuell terapi kan vara möjlig om du har en sjukdom eller skada som väsentligt begränsar din funktionsförmåga och gör det svårt/svårt att klara av vardagen. Andra kriterier för beviljande av rehabilitering är personer under 65 år, behovet av rehabilitering för över ett år, rehabiliteringen har inget direkt samband med sjukhusvård och målet med rehabiliteringen ska stödja prestation och delaktighet.

Den viktigaste delen av rehabiliteringsansökan är en rehabiliteringsplan som utarbetats tillsammans med din vårdgivare, enligt vilken FPA i allmänhet kan bevilja behandlingar för ett år i taget eller högst tre år.

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster i Vasa på svenska. Vi har lång erfarenhet av många terapiformer för att förbättra och upprätthålla varje klients arbetsförmåga, funktionsförmåga och rörlighet. Vi arbetar kundcentrerat, vilket innebär behandling utifrån dina behov och förväntningar. Målet är att hitta permanenta/långsiktiga lösningar på ditt problem. Vi vill också ge dig egna verktyg för att lindra och förebygga dina symtom.

Du kan få experthjälp med problem relaterade till rörelseapparaten (nacke, rygg, höfter, knän, fötter, axlar, armbågar, handleder), företagsfysioterapi och neurologisk fysioterapi. Vi erbjuder även lymfdränage, uroterapi och massage. Vi har även kompetens inom MDT-terapi.

Rulla till toppen