Arbetspensionsrehabilitering

Det är möjligt att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering hos arbetspensionsbolagen. Vi erbjuder mångsidiga yrkesinriktade rehabiliteringstjänster för olika arbetspensionsanstalter. För att orka med arbetet och orka jobba vidare är den egna arbetsförmågan det viktigaste verktyget för dig som arbetstagare. Arbete möjliggör förvärvsinkomster och ökar arbetstagarens pensionsskydd för tiden efter arbetslivet.

Under arbetslivet kan det dock bli svårt att klara sig i arbetet. För att stödja fortsatt sysselsättning har arbetspensionsanstalterna olika sätt att stödja fortsatt sysselsättning. Yrkesinriktad rehabilitering som stöds av ett arbetspensionsförsäkringsbolag söks med arbetspensionsanstaltens rehabiliteringsansökan, till vilken ett B-utlåtande från företagsläkaren inom företagshälsovården bifogas.

Vi erbjuder arbetspensionsförsäkringsrehabilitering för följande arbetspensionsanstalter:

  • ELO
  • Keva
  • Sjömanskassan
  • Veritas

Du hittar våra tjänster i Ylihämä, Jakobstad och Vasa. Kontakta oss för mer information.

Rulla till toppen