Multidisciplinär individuell rehabilitering

För vem passar en multidisciplinär individuell rehabilitering?

Om en sjukdom eller sjukdomar och livets utmaningar orsakar omfattande funktionsutmaningar och andra problem kan du ansöka om individuell rehabilitering.

I Härmä genomför vi individuell rehabilitering för personer som lider av sjukdomar i stöd och rörelseorganen, reumatiska sjukdomar samt allmänna sjukdomar. Det är möjligt för en närstående eller anhörig att delta i rehabilitering under 5 dagar, om deltagande bedöms nödvändigt för att nå mål och främja rehabilitering. Denna rehabilitering enligt prövning som betalas av FPA möjliggör planering av ett mer individuellt rehabiliteringsprogram och genomförande av förstärkt rehabilitering, när det behövs mer individuell handledning och FPA:s övriga gruppformer av rehabilitering inte är lämpliga eller tillräckliga.

Rehabiliteringens längd

Multidisciplinär individuell rehabilitering genomförs i tre 5-dagarsperioder och du kan söka året runt. Kurser startar i små grupper om max 8 deltagare och starttiden för rehabilitering kan också påverkas mer individuellt än vid andra former av rehabilitering. Resten av programmet sker i en egen liten grupp i form av olika undervisningssamtal och affärsterapipass.

I det multidisciplinära teamet ingår till exempel en rehabiliteringsläkare, hälsovårdare, fysioterapeut, fotterapeut, psykolog, socionom och idrottsledare.

Ungefär hälften av programmet består av individuella möten med ett multidisciplinärt team i enlighet med rehabiliteringsbehovet och målen för rehabiliteringen.

Komplettera din vistelse hos oss

Om du vill kan du komplettera ditt rehabiliteringsprogram med tjänsterna från Wellness-avdelningen genom att köpa en halv- eller helmassage eller en avkopplande spabehandling.

Härmä Spas övriga fritidstjänster finns också tillgängliga för den som är på rehabilitering, såsom fri tillgång till badavdelning och gym enligt öppettider och eventuellt annat fritidsprogram.

Läkarens B-utlåtande behövs som bilaga

För att få ett läkarutlåtande bör du boka tid till läkare för att diskutera ditt rehabiliteringsbehov, mål för rehabiliteringen samt om rehabiliteringsalternativen. Läkarens B-utlåtande behövs som bilaga till de flesta rehabiliteringsansökningarna. Yrkesinriktad rehabilitering för ungdomar samt närståendevårdarnas parkurs kan ansökas utan läkarens B-utlåtande. Rehabiliteringen är kostnadsfri för deltagaren och FPA deltar i resekostnaderna. Om du arbetar har du möjlighet att ansöka rehabiliteringspenning för rehabiliteringsdagarna.

På ansökningsblanketten är det bra att berätta om dina aktuella rehabiliteringsbehov, vilka sjukdomar eller vilken sjukdom som begränsar ditt arbete eller de vardagliga uppgifterna, såsom affärsbesök, städning eller liknande. Om utrymmet inte räcker på blanketten kan du bifoga en bilaga med namn och personuppgifter. Det är bra att fundera på de svårigheter du har inom den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan. Människan är en helhet så också andra saker än endast fysiska utmaningar kan orsaka rehabiliteringsbehov såsom t.ex. en sjukdom som begränsar fritidsintressen och via det påverkar den sociala funktionsförmågan. Läs mer om ansökningsförfarandet på FPAs sidor.

Rulla till toppen