Kiila-kuntoutus uudistuu

Kelan Kiila-kuntoutuksen toteutus alkaa uudistuneena vuoden 2024 alusta. Ilolla voin todeta, että Kiila –kuntoutus tukee entistä paremmin kuntoutujaa saavuttamaan tavoitteitaan ja siten vastaamaan heikentyneen työkyvyn aiheuttamiin haasteisiin. Kuntoutuksen tavoitteiden toteutumista tuetaan jatkossa vahvasti kuntoutusjaksojen väliajoilla yksilöllisten etätapaamisten ja verkkokuntoutuksen kautta.  Merkittävä muutos on myös Kiila –yksilöpalvelun pidentyminen yhtä pitkäksi kuntoutusprosessiksi ryhmäpalvelun kanssa. 

Kuntoutuksen sisällössä vahvistuu omakuntoutus osana työtä ja arkea, joita tuetaan etätapaamisten ja verkkokuntoutuksen kautta. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa löytämään keinoja ja tukea työn, terveyden ja elämähallinnan haasteisiin. Kuntoutuksen aikana kuntoutujalle muodostuu käsitys siitä, miten hän voi muokata työ- ja toimintatapojaan, toimintaympäristöään sekä ajanhallintaansa omaa kuntoutumista edistäväksi. Kuntoutuja saa tietoa, tukea ja kokemuksia työkykyä tukevista harjoitteista, jotka kuntoutuja kokee mielekkäinä ja helposti omaksuttavina.  

Härmän Kuntoutus Oy tuottaa suomenkielistä Kiila –kuntoutusta vuoden 2024 alusta kahdessa eri toimipisteessä. Toimipisteet ovat Härmän Kuntoutus & Kylpylä sekä uutena toimipisteenä uudistuva Vallonia, Swim & Spa, Mustasaaressa Vaasan välittömässä läheisyydessä.
  
 

Kiila-yksilöpalvelu
Yksilöllinen Kiila-kuntoutus on loistava vaihtoehto työntekijälle, jolla on haasteita työtehtävistä suoriutumisessa, kuormittuneisuudessa ja jaksamisessa, mutta ei ole mahdollista osallistua työpaikka- tai ammattialakohtaiselle Kiila-kurssille. Uudistetun Kiila-yksilöpalvelun kuntoutuspäätösten käsittely aloitetaan Kelassa 1.12.2023 alkaen. Härmän Kuntoutus Oy muodostaa saapuneista yksilöpäätöksistä ryhmiä, joiden koko on 3-6 kuntoutujaa.  

 

Kiila-ryhmäpalvelu
Kiila-kurssit ovat työpaikka- tai ammattialakohtaisia kuntoutuksia, joissa kurssin hakijana on yritys, yhdistys tai ammattiliitto. Ensi vuoden Kiila-kurssien haku Kelassa aukeaa 15.11.2023. Kiila-kurssin ryhmän koko on 5-8 kuntoutujaa. 

 

Kuntoutukseen hakeutuminen
Kiila –kuntoutukseen hakeutumisesta aloitteen voi tehdä asiakas itse tai terveydenhuollon ammattilainen. Terveydenhuollossa tehdään lopullinen kuntoutustarpeen arviointi.  Kuntoutustarpeen toteamisen jälkeen lääkäri laatii B-lausunnon ja hakija itse täyttää hakemuslomakkeen KU101 sekä esihenkilön kanssa yhdessä lomakkeen KU200. Kiila –kuntoutuksen yksilö- ja ryhmäpalveluun hakeutuminen on samanlainen. 

 

Kiila-kuntoutusprosessi
Kiila-kuntoutusprosessi alkaa kuntoutujan ennakkoyhteydenotolla.   Alkutilanteen kartoitus muodostuu yksilöllisestä avopäivästä ja työpaikkatapaamisesta.  Yksilöllinen avopäivä toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai etäyhteydenotolla. Työpaikkatapaaminen toteutetaan joko etänä tai työpaikalla. Tapaamiseen osallistuu myös lähiesihenkilö. Kiila-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan kanssa on suunniteltu yhdeksi osaksi asiakkaan kuntoutusprosessia. Yksilöllinen avokuntoutuspäivä toteutetaan kuntoutujan toiveen mukaan palveluntuottajan tiloissa tai etäyhteydellä.  

 

Ryhmäjaksoja on kolmessa jaksossa yhteensä 13 kuntoutuspäivää. Näistä yhdellä jaksolla olennainen osa on yhteistyötapaaminen/-kokous yhdessä esihenkilön ja työterveyshuollon kanssa.  Jaksojen välissä toteutetaan sekä verkkokuntoutusta kuntoutujan tavoitteiden toteutumisen tukena että yksilöllistä etävalmennusta kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 kertaa.  

 

Päätöskeskustelu toteutetaan 2kk kuluessa viimeisen ryhmäjakson päättymisen jälkeen Härmän Kuntoutus Oy:n toimipisteellä tai kuvapuheluna. Päätöskeskusteluun osallistuvat kuntoutuja, moniammatillisen tiimin ammattihenkilö sekä lähiesihenkilö ja työterveyshuollon edustaja. Keskustelun tarkoitus on koota kuntoutuksen aikana kuntoutujan saavuttamat tulokset sekä varmistaa jatkosuunnitelmien seuranta ja tuki. 

Kaikkiaan kuntoutusprosessi kestää 1-1,5 vuotta. 

 

Kiila –kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelee meidän työhyvinvoinnin ja kuntoutuksen asiantuntijat
Riitta Puumala p. 050 371 4712 ja Jessica Havulehto p. 050 516 0360 tai sähköpostilla
etunimi.sukunimi@harmankuntoutus.fi  

 

“Suosittelen uudistunutta Kiila –kuntoutusta lämpimästi työssä jatkamisen tukena, mahdollisuutena tarkastella omia voimavaroja ja työssä selviytymistä sekä löytää työkaluja niiden vahvistamiseen. Erityisesti haluaisin muistuttaa yksilöpalvelun mahdollisuudesta. ” 

 

Kuntoutusterveisin,

Minna Vienola
kuntoutusjohtaja
Härmän Kuntoutus Oy 

Scroll to Top