Ammatillinen kuntoutus

Järjestämme monipuolista ammatillista kuntoutusta niin työelämässä oleville, sinne hakeutuville sekä 16-29 vuotiaille nuorille. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on aina edistää opiskelu- ja työkykyä sekä auttaa kuntoutettavaa suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Tutustu alta järjestämiimme ammatillisen kuntoutuksen valmennuksiin ja kursseihin!

Kiila-kuntoutus työelämässä oleville

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä niin, että pysyt työelämässä. Kiila-kuntoutus voi olla sinulle sopiva vaihtoehto, jos olet työssä tai työskentelet yrittäjänä ja sinulla on työtäsi vaikeuttava sairaus. Kuntoutus tulee aloittaa riittävän ajoissa, jotta voit jatkaa työskentelyä.

Kiila-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutus sisältää tilanteesi arvioinnin, ryhmäjaksot, yksilöjaksot ja loppujakson. Kurssimuotoinen Kiila-kuntoutus järjestetään erikseen eri ammattialueille. Kiila- kursseja voivat hakea esim. työterveyshuollon työnantajat ja yritykset työntekijöilleen sekä ammattiliitot jäsenilleen. Kuntoutusjaksot kestävät 1-1,5 vuotta. Jos et löydä sopivaa kurssia ryhmä-Kiila:n kuntoutukseen, voit hakea yksilölliseen Kiila-kuntoutukseen.

Kurssille hakemisen ensisijainen edellytys on tuen tarve työskentelyn jatkamiseksi. Kuntoutumisen tarpeen taustalla voi olla työn muutokset tai se, että henkilöllä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä. Tämä voi ilmaantua heikentyneenä työsuorituksena, koettuna rasittumisena tai jatkuvan rasituksen aiheuttamina terveysongelmina, jotka heikentävät työkykyä. Myös pahenevat sairauden oireet työssä, lisääntynyt terveyspalvelujen käyttö ja poissaolot voivat olla merkki työkyvyn ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Voit hakea Kiila-kuntoutusta, vaikka et kuuluisikaan työterveyshuollon piiriin. Kiila-kuntoutussuosituksen voit saada myös perusterveydenhuollolta tai yksityislääkäriltä.

Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkyky ovat heikentyneet/riski heikkenee merkittävästi sairauden vuoksi ja joiden sairauden tai vamman arvioidaan heikentävän merkittävästi työkykyä ja toimeentuloa lähivuosina. Kuntoutuksen aikana arvioidaan monipuolisesti asiakkaan kuntoutuksen tarvetta ja sen syitä sekä asiakkaan nykyistä työosaamista ja mahdollisuuksia parantaa sitä.

Ryhmäjaksoja on kolmessa jaksossa yhteensä 13 kuntoutuspäivää. Näistä yhdellä jaksolla olennainen osa on yhteistyötapaaminen/-kokous yhdessä esihenkilön ja työterveyshuollon kanssa.  Jaksojen välissä toteutetaan sekä verkkokuntoutusta kuntoutujan tavoitteiden toteutumisen tukena että yksilöllistä etävalmennusta kuntoutujan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 kertaa.  Päätöskeskustelu toteutetaan 2kk:n kuluessa viimeisen ryhmäjakson päättymisen jälkeen Härmän Kuntoutus Oy:n toimipisteellä tai kuvapuheluna.
Kiila-kuntoutukseen hakeutumista varten tarvitaan Kelan KU101- ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomake, ammatillinen selvityslomake KU200 (ei koske yrittäjiä) sekä lääkärin B-lausunto.

AKSE – ammatillinen kuntoutusselvitys

Tarvitsetko ohjausta työllistymiseen tai kouluttautumiseen esimerkiksi rajoittavien sairauksien tai oppimisvaikeuksien vuoksi, tai vaikkapa pitkän työttömyysjakson jälkeen?

Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida yhdessä kuntoutujan kanssa hänen työ- ja/tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Tarkoituksena on tukea henkilön työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Hänelle tehdään yksilöllinen ammatillinen kuntoutussuunnitelma kuntoutusvaihtoehtoineen.

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avo- ja/tai laitosmuotoisena kuntoutuksena yksilöllisesti suunnitellun kuntoutusohjelman mukaisesti. Kuntoutusselvitykseen hakeutumista varten tarvitaan Kelan KU101- ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomake sekä lääkärin B-lausunto.

NUOTTI -valmennus 16-29-vuotiaille

NUOTTI-valmennukseen voit hakeutua, mikäli tarvitset tukea tulevaisuuden suunnitelmien hahmottamiseen ja luomiseen, apua työ- tai koulupaikan hankkimiseen tai tukea arjen erilaisiin haasteisiin. Valmennukseen haetaan soittamalla Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Voit ottaa yhteyttä Kelaan myös verkostosi kanssa, esimerkiksi kuraattorin tai Ohjaamon työntekijän kanssa.

Valmennus kestää 5 kk ja sisältää yhteensä 20 tapaamista. Tapaamiset toteutuvat arkiympäristössäsi; kotona, koululla, kahvilassa, kirjastossa tai muulla sovitulla paikalla. Valmennuskertojen välillä pidätte yhteyttä valmentajasi kanssa puhelimitse ja viestein. Valmentaja voi myös tulla mukaasi asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin.

Valmennus on tavoitteellista työskentelyä, jonka avulla opit tunnistamaan vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi ja opit hyödyntämään niitä esimerkiksi työnhaussa. Valmennuksella tuetaan myös elämänhallinnan taitoja, esimerkiksi arkirytmin ja raha-asioiden suhteen. Valmennuksen aikana pääset pohtimaan tulevaisuuttasi ja luomaan suunnitelmia. Valmentaja auttaa sinua hankkimaan tarvittavan verkoston ympärillesi, jotta sinulla on tukea tarjolla myös valmennuksen jälkeen.

Meillä Härmän Kuntoutuksella on nuottivalmentajia, jotka työskentelevät koko Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella (myös Kokkolassa). Heidät löytää Instagramista. Voit myös soittaa heille pohtiessasi, olisiko NUOTTI-valmennus sinulle oikea palvelu. Myös Kela ohjaa sinua löytämään sinulle sopivan kuntoutuspalvelun.

Kysy lisää NUOTTI-valmentajiltamme:
Etelä-Pohjanmaa: Jenni Holopainen, puh 050 597 1073 IG:@harman_nuottivalmentajat
Pohjanmaa, Vaasa: Annika Martin, puh 050 336 4130, Mirjaana Jokela, puh 05 0353 0613 IG:@harmankuntoutus_vaasa
Pohjanmaa, Pietarsaari (myös Kokkola): Heidi Nylund, puh 050 3071 292, Jonna Lundin 050 473 3097 IG:@harmankuntoutus_jakobstad

etunimi.sukunimi@harmankuntoutus.fi

TEAK – työllistymistä edistävä kuntoutus 16-29 vuotiaille

TEAKin tavoitteena on auttaa nuorta arvioimaan omaa työ- ja opiskelukykyään, suunnittelemaan ammattillista suuntaansa, varmistamaan soveltuvuutta alalle ja ottamaan askeleita kohti työelämää. TEAK soveltuu esimerkiksi sinulle, jonka toimintakyky on heikentynyt, terveydentila haastaa työkykyäsi ja/tai joka tarvitset tukea ja ohjausta opiskelu- ja-/tai työkyvyn arviointiin sekä ammatillisten suunnitelmien tekemiseen.

TEAK toteutuu työelämälähtöisesti työkokeiluna, työhön valmennuksen tai niiden yhdistelmänä. Palvelu suunnitellaan yksilöllisesti ja sen kesto on 5-26 kuukautta. Alle 29-vuotiaiden nuorten kohdalla lääkärinlausuntoa ei tarvita, vaan kuntoutukseen voi hakeutua soittamalla Kelaan.

Mikä kuntoutus sopisi minulle?

Me Härmän Kuntoutuksessa järjestämme useita erilaisia ammatillisia kuntoutuksia, joiden joukosta sinulla on mahdollista löytää omaa kuntoutustarvetta vastaava kuntoutus. Ellet oikein tiedä, minkälainen kuntoutus sinulle sopisi, kuntoutuksen asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kertomalla eri vaihtoehdoista enemmän.

Scroll to Top