Moniammatillinen yksilökuntoutus

Kenelle moniammatillinen yksilökuntoutus sopii?

Mikäli sairaus tai sairaudet sekä elämän haasteet aiheuttavat laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita ja muita ongelmia, hae yksilökuntoutukseen. Härmässä toteutamme TULES- ja reumasairauksia sekä yleissairauksia sairastavien yksilökuntoutusta. Läheisen tai omaisen on mahdollista osallistua kuntoutukseen 5 vrk, jos osallistuminen katsotaan tarpeelliseksi tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi.

Tämä Kelan kustantama harkinnanvarainen kuntoutus mahdollistaa yksilöllisemmän kuntoutusohjelman suunnittelun ja tehostetun kuntoutuksen toteuttamisen, silloin kun tarvitaan enemmän yksilöllistä ohjausta ja Kelan muut ryhmämuotoiset kuntoutusmuodot eivät sovellu tai ole riittäviä.

Kuntoutuksen toteutus

Moniammatillinen yksilökuntoutus toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksoissa ja hakea voi ympäri vuoden (ei ole kurssinumeroita). Kursseja käynnistyy meillä Härmässä noin kerran viikossa max 8 osallistujan pienryhmissä. Päätöksen tultua otamme yhteyttä kuntoutujaa sopiaksemme yhdessä kuntoutuksen aloitusajankohdan, johon voi myös vaikuttaa yksilöllisemmin tässä, kuin muissa kuntoutusmuodoissa.

Muu ohjelma toteutuu omassa pienryhmässä erilaisten opetuskeskustelujen ja liikehoitotuokioiden muodossa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat esimerkiksi kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, sosionomi, ja liikunnanohjaaja. Ohjelmasta noin puolet koostuu moniammatillisen tiimin yksilötapaamisista kuntoutujan kuntoutustarpeen ja -tavoitteiden mukaisesti.

Täydennä kuntoutustasi mielesi mukaan

Halutessaan voi täydentää kuntoutusohjelmaansa Wellness-osaston palveluilla esimerkiksi hieronnalla tai rentouttavalla Spa-hoidolla. Härmän Kylpylän muut vapaa-ajanpalvelut ovat myös kuntoutujan käytettävissä, kuten ilmainen kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikojen mukaisesti sekä mahdollinen muu vapaa-ajanohjelma (osa voi olla maksullisia).

Lääkärin B-lausunto tarvitaan liitteeksi

Saadaksesi lääkärilausunnon, hakeudu lääkärin vastaanotolle keskustelemaan kuntoutustarpeestasi ja -tavoitteistasi sekä kuntoutusmuodosta. Lääkärin laatima B-lausunto tarvitaan liitteeksi useimpiin kuntoutuksiin hakeutuessa. Nuorten ammatillista kuntoutusta ja omaishoitajien kuntoutusta voi hakea ilman lääkärin B-lausuntoa. Kuntoutus on ilmaista ja Kela osallistuu myös matkakustannuksiin. Työssäkäyvä voi saada kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta.

Hakemuslomakkeeseen on hyvä avata kuntoutustarpeen taustoja, mitkä sairaudet/mikä sairaus mahdollisesti rajoittaa työtä tai arjen askareita, jokapäiväiseen elämään liittyviä tehtäviä, kuten asioinnit kaupassa, siivous tms juuri tällä hetkellä. Mikäli tila ei lomakkeessa riitä, voit liittää erillisen paperin mukaan, jossa on nimesi ja henkilötunnuksesi. Kannattaa muistaa pohtia, mitä hankaluuksia on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta. Ihminen on kokonaisuus ja myös muut kuin vain fyysiset haasteet saattavat aiheuttaa kuntoutustarvetta, esimerkiksi kun sairaus rajoittaa harrastustoimintaa ja siten vaikuttaa sosiaaliseen toimintakykyyn.

Scroll to Top