Psykofyysinen fysioterapia

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysinen fysioterapia perustuu keho-mieliyhteyteen ja kokemukselliseen oppimiseen, esimerkiksi liikkeen, tuntemuksen tai hengityksen kautta. Kokemus yhdistää kehon, mielen ja tunteet. Psykofyysinen fysioterapia ei ole yksittäinen menetelmä, vaan fysioterapian viitekehys, jossa asiakas oppii tunnistamaan oman kehon reaktioita kehotietoisuuden kautta erilaisin kehollisin menetelmin ja löytää yhdessä fysioterapeutin kanssa keinoja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja minäpystyvyyden tukemiseen. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen.

Käytännössä psykofyysisessä fysioterapiassa voidaan tehdä erilaisia kehollisia liikeharjoitteita sekä hermostoa ja vireystilaa tasapainottavia harjoitteita esimerkiksi rentoutumisen harjoittelun ja hengitykseen liittyvien harjoitteiden kautta. Terapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Kuka erityisesti hyötyy psykofyysisestä fysioterapiasta?

Psykofyysisen fysioterapian avulla voit saada keinoja itsesäätelyyn ja apua esimerkiksi pidempään jatkuneisiin kipuihin, ahdistukseen, stressioireisiin, uupumukseen tai trauman aiheuttamaan keholliseen oireiluun. Myös syömishäiriön, toiminnallisten oireiden, neurologisten oireiden tai unihäiriön kanssa painiva usein hyötyy psykofyysisestä fysioterapiasta.

Miten pääsen psykofyysiseen fysioterapiaan?

Vastaanotolle voi tulla omakustanteisesti, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta sekä palvelusetelillä tai muulla maksusitoumuksella, kuten esimerkiksi vakuutusyhtiön tai hoitavan tahon, esim hyvinvointialueen, kautta.

Artikkeli pohjautuu psykofyysisten fysioterapeuttiemme Mari Myllykosken ja Kirsi Rajasalon haastatteluun. Psykofyysinen erikoistuminen tarkoittaa, että kouluttautumisen kautta on vahvistettu ammattiosaamista erityisesti neuropsykologian, psykologian ja kokonaisvaltaisten käyttäytymistieteiden näkökulmasta. Täydennyskoulutuksen laajuus on 15-20 opintopistettä.

Härmän Kuntoutuksen fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat ovat käyneet myös lyhyempiä psykofyysisen fysioterapian kursseja, joiden teemoja hyödynnetään kaikilla kuntoutuskursseilla.

Yhteystiedot:

Mari Myllykoski puh 040 771 0476, Vaasan toimipiste
Kirsi Rajasalo puh
 050 462 9540, Ikaalisten toimipiste

Scroll to Top