Kuntoutuskurssit

Järjestämme monipuolisesti erilaisia kuntoutuskursseja ja sopeutumisvalmennuksia tiettyä tai useampaa sairautta sairastaville sekä heidän perheilleen ja omaishoitajilleen. Kuntoutuskurssien tarkoituksena on tarjota kuntoutujalle voimavaroja ja työkaluja sairauden kanssa elämiseen sekä tukea hänen opiskelu- tai työkykyään. Laaja-alaisimpiin haasteisiin tarjoamme myös yksilöllistä moniammatillista yksilökuntoutusta. Kursseille hakeutuminen vaatii tyypillisesti B-lääkärinlausunnon sekä Kelan KU132-hakemuksen. Tutustu alta kuntoutuskursseihimme!

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Mikäli sairaus tai sairaudet sekä elämän haasteet aiheuttavat laaja-alaisia toimintakyvyn haasteita ja muita ongelmia, hae yksilökuntoutukseen. Härmässä toteutamme TULES- ja reumasairauksia sekä yleissairauksia sairastavien yksilökuntoutusta. Tämä Kelan kustantama harkinnanvarainen kuntoutus mahdollistaa yksilöllisemmän kuntoutusohjelman suunnittelun ja tehostetun kuntoutuksen toteuttamisen, silloin kun tarvitaan enemmän yksilöllistä ohjausta ja Kelan muut ryhmämuotoiset kuntoutusmuodot eivät sovellu tai ole riittäviä.

Moniammatillinen yksilökuntoutus toteutetaan kolmessa 5 vuorokauden jaksoissa ja hakea voi ympäri vuoden (ei ole kurssinumeroita). Läheisen tai omaisen on mahdollista osallistua kuntoutukseen 5 vrk, jos osallistuminen katsotaan tarpeelliseksi tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuntoutuksen edistämiseksi. Kursseja käynnistyy meillä Härmässä noin kerran viikossa max 8 osallistujan pienryhmissä. Päätöksen tultua otamme yhteyttä kuntoutujaa sopiaksemme yhdessä kuntoutuksen aloitusajankohdan, johon voi myös vaikuttaa yksilöllisemmin tässä, kuin muissa kuntoutusmuodoissa. 

Muu ohjelma toteutuu omassa pienryhmässä erilaisten opetuskeskustelujen ja liikehoitotuokioiden muodossa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat esimerkiksi kuntoutuslääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti, psykologi, sosionomi, ja liikunnanohjaaja. Ohjelmasta noin puolet koostuu moniammatillisen tiimin yksilötapaamisista kuntoutujan kuntoutustarpeen ja -tavoitteiden mukaisesti. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132.

Halutessaan voi täydentää kuntoutusohjelmaansa Wellness-osaston palveluilla esimerkiksi hieronnalla tai rentouttavalla Spa-hoidolla. Härmän Kylpylän muut vapaa-ajanpalvelut ovat myös kuntoutujan käytettävissä, kuten ilmainen kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikojen mukaisesti sekä mahdollinen muu vapaa-ajanohjelma (osa voi olla maksullisia).

 

ORAS, SILMU ja VERSO sekä Nuoren elo-kurssit mielenterveyden ja jaksamisen tueksi

ORAS-kuntoutus soveltuu sinulle, jos olet työssä tai tilapäisesti poissa työstä sairauslomalla, ja sinulla on psyykkisiä uupumus- / työuupumusoireita, joihin liittyy ahdistuneisuutta, unettomuutta tai lievää masennusta. Diagnoosia ei tarvitse olla, vaan työkykyä uhkaava uupumusoireilu riittää kuntoutuksen perusteeksi.

Jos sinulla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuushäiriö tai kaksisuuntainen mielialahäiriö, SILMU-kuntoutus saattaisi olla sopiva kuntoutus. Kurssit on suunnattu työssä- tai sairauslomalla oleville ja sopivat esimerkiksi Kelan psykoterapian oheen. 

VERSO-kuntoutus soveltuu sinulle, mikäli sinulla on pidempiaikainen ja vaikea mielenterveyshäiriö, kuten skitsofrenia ja/tai muu psykoosi, vaikea tai psykoottinen masennus, pakko-oireinen häiriö tai ahdistuneisuushäiriö. Hakea voi sekä työelämässä olevat että työelämästä poissaolevat. 
Kelan uusi Nuoren elo -kurssi on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, joilla on todettu masennus tai ahdistuneisuushäiriö. Kuntoutus toteutetaan nuoren arjen ympäristössä ja etäkuntoutuksena. Lisätietoa Kelan esitteestä: https://www.kela.fi/documents/d/guest/kela-infolehtinen-nuoren-elo-kurssi-1 
Härmän kurssit alkavat syyskuussa 2024.

Kursseille hakeutuminen vaatii lääkärinlausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132. VERSO-kuntoutuksessa on myös yksi vaativan kuntoutuksen paikka, jonka hakemiseen tarvitaan hakemuslomakkeen KU104 ohella myös hoito- ja kuntoutussuunnitelma. 

Sydänkuntoutus

Sydänkuntoutuskurssit ovat tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on diagnosoitu sepelvaltimotauti tai useita riskitekijöitä aiheuttava, toimintakykyä rajoittava angina pectoris -oire, sydämen vajaatoiminta, kardiomyopatia, sydänsarkoidoosi tai synnynnäinen sydänsairaus. Voit osallistua kurssille myös, jos sinulle on tehty ohitusleikkaus, pallolaajennus tai läppäleikkaus. Sydämen tilanteen tulee olla tutkittu viimeisen puolen vuoden aikana. Kuntoutuskurssi toteutetaan ryhmäkuntoutuksena suunnitelmallisesti, monialaisesti ja moniammatillisesti.

Huomioithan, että aikuisten sydänkuntoutuskurssien osalta Kela kehittää omaa toimintaansa kuntoutuspalvelujen tuottajana ja hankkii sydänkurssit palveluntuottajilta uudella tavalla, jonka vuoksi Kelan kurssijärjestelmässä ei ole nähtävissä kurssiajankohtia samalla tavalla kuin muiden kurssien osalta. Asiakkaalle muutoksena on ainoastaan se, että Kelan sivustolta löytyy sydänkuntoutusta tuottavat kuntoutuspaikat ja alustavat ajankohdat. Löydät ajankohdat myös esitteestämme.

Kuntoutukseen hakeutuminen ei ole muuttunut, vaan kuntoutukseen hakeminen tapahtuu samoin kuin muihinkin kuntoutuskursseihin. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132. Kuntoutusajankohdan selvittämiseksi sinuun ollaan yhteydessä suoraan meiltä Kelasta saapuneen kuntoutuspäätöksen saapumisen jälkeen, mikäli olet hakenut Härmän Kuntoutukseen sydänkurssille. Yhteydenoton aikana sovitaan sinulle parhaiten sopiva kuntoutusajankohta.

Reumakuntoutus

Reumakuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille nivelreumaa, selkärankareumaa, reumaattista nivelpsoriasista tai niiden kaltaista sairastaville. Tavoitteena on edistää työ- ja/tai opiskelukykyä sekä tarjota kuntoutujalle voimavaroja sairauden kanssa elämiseen, apua ja valmennusta sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132.

TULES – tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia (TULES) sairastavien kuntoutukseen voit hakeutua, jos sinulla on diagnosoitu selkäsairaus tai niskan, hartian, yläraajan tai alaraajojen nivelten sairaus, jonka oireet ovat jatkuneet yli kolme kuukautta ja sairautesi vaikeuttaa töistä, opinnoista tai arjesta selviytymistä. Kuntoutus on ryhmämuotoista max 10 hengen ryhmissä. Työikäisille löytyy TULES-kuntoutus majoituksella, jossa on 5+5+3 vuorokauden jaksoa kuntoutuspaikassa yöpyen täydellä ylläpidolla.

Työelämästä poissaoleville ja eläkkeellä oleville on omat joko alle tai yli 68-vuotiaiden TULES-kuntoutuskurssit majoituksella ja täydellä ylläpidolla. Työelämästä poissa olevien kurssille voi hakea millä tahansa tule-sairauden diagnoosilla, mutta työikäisten TULES-kuntoutuksissa on omat kurssit selkä-, niska-hartia-yläraaja- ja alaraajan oireisiin. Kurssiaikataulut löytyvät esitteistämme ja toteutamme TULES-kuntoutusta Härmässä, Ikaalisissa ja Mustasaaressa.

Hakemus tehdään lomakkeella KU132 ja liitteeksi tarvitset enintään vuoden vanhan lääkärin B-lausunnon, josta ilmenee mitä toimenpiteitä ja tutkimuksia on jo tehty terveydenhuollossa, joista huolimatta tarvitset moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua. Kuntoutus on maksutonta ja Kela osallistuu myös matkakorvauksiin. Työelämässä oleva voi tulla kuntoutukseen työnantajan kanssa sopien joko palkattomalla ajalla tai vuosilomapäivillä, jolloin Kelasta voi hakea kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta. Mikäli työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, työnantaja hakee kuntoutusrahan Kelalta.

Syöpään sairastuneiden sopeutumisvalmennus

Syöpään sairastuneiden sopeutumisvalmennus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, joilla on todettu asianmukaisen diagnostisen arvion perusteella syöpä. Valmennus soveltuu henkilöille, joiden sairauden ensivaiheen hoitojakso on loppuvaiheessa, hoito on päättynyt tai hoidot ovat seurantavaiheessa. Tavoitteena on, että osallistuja saa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen työssä ja arjessa, vahvistusta elämänhallintaan sekä vertaistukea. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132.

Uniapneakuntoutus

Uniapneakurssit ovat suunnattu yli 20-vuotaille henkilöille, joilla on diagnosoitu uniapnea. Tavoitteena on, että kuntoutuja saa voimavaroja sairauden kanssa elämiseen, apua ja valmennusta sairaudesta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132.

Tyypin 1 diabetestä sairastavien sopeutumisvalmennus

Kurssi on tarkoitettu tyypin 1 diabetestä sairastaville yli 20-vuotiaille aikuisille, joiden sairaus vaatii moniammatillista tukea ja ohjausta sekä on johtanut diabetekseen liittyviin lisäsairauksiin tai niiden uhkaan. Kuntoutus toteutetaan laitos- ja etäkuntoutuksena yhdistelmänä kahdessa jaksossa: 3 vrk laitoskuntoutusjaksona sekä 8 viikon etäkuntoutusjaksona. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132.

Omaishoitajien kuntoutuskurssit

Omaishoitajien kuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka hoitavat tai avustavat päivittäin aikuista läheistään, sekä kokevat haasteita arjen toiminnoista suoriutumisessa ja/tai uupumusoireita. Kurssille voi osallistua säännöllisesti, mikäli kaipaa tukea jaksamiseen ja arjesta selviytymiseen. Kurssi on yhdistelmä kuntoutuslaitoksessa toteuttavaa kuntoutusta sekä verkkoyhteydellä toteutettavaa etäkuntoutusta. Kuntoutusta varten et tarvitse lääkärinlausuntoa, ainoastaan Kelan hakemuksen KU132.

ADHD-perhekuntoutus

ADHD ja ADD -sopeutumisvalmennukset on suunnattu yli 5-vuotiaalle sekä alakouluikäiselle lapselle ja hänen perheelleen. Lapsella on diagnosoitu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai tarkkaamattomuushäiriö ADD ja hän perheineen tarvitsee tukea elämäntilanteensa hallintaan sekä keinoja, apua ja valmennusta häiriöstä aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien selvittämiseen. Lapsella voi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, liittyen neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin, sensorisen integraation/aistitiedon käsittelyn häiriö, motoriikan erityisvaikeus, kielellinen vaikeus tai oppimisvaikeuksia tai muu neuropsykiatrinen häiriö. Kurssin tavoitteena on antaa tukea lapselle perheineen elämäntilanteeseensa, tietoa ja konkreettisia ohjeita arjessa selviytymiseen sekä vertaistukea. Kurssille hakeutuminen vaatii lääkärin B-lausunnon sekä Kelan hakemuksen KU132. Haettaessa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena hakemuslomakkeella KU104, liitteeksi tarvitaan myös julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma.

Mikä kurssi sopisi minulle?

Me Härmän Kuntoutuksessa järjestämme useita erilaisia kuntoutuskursseja, joiden joukosta sinulla on mahdollista löytää omaa kuntoutustarvetta vastaava kuntoutus. Ellet oikein tiedä, minkälainen kuntoutus sinulle sopisi, asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kertomalla eri vaihtoehdoista enemmän.

Scroll to Top