Toimintaterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiaa toteutamme Ylihärmän toimipisteessä. Toimintaterapian tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä, mielekästä arkea ja elämänhallintaa sekä tunnistaa asiakkaan voimavaroja, taitoja ja valmiuksia. Toiminnan terapeuttinen käyttö mahdollistaa arjessa tarvittavien taitojen harjoittelemisen ja vahvistamisen. 

Toimintaterapiassa voidaan vahvistaa mm. asiakkaan oman kehon ja liikkeiden hahmottamista ja hallintaa, silmä-käsiyhteistyötä, kaksikätistä toimintaa, toiminnanohjausta sekä päivittäisiä henkilökohtaisia toimia. Terapiassa pyritään vaikuttamaan erilaisten sairauksien, vammojen, kehityshäiriöiden tai ikääntymisen mukanaan tuomiin työ- ja toimintakyvyn haasteisiin, jotka heikentävät asiakkaan omatoimista ja itsenäistä osallistumista elämän eri osa-alueille. Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan omassa arkiympäristössä tai tiivisti sen osana.

Vastaanotot ja ajanvaraus

Ylihärmä

Vaasantie 22
puh. 06 4831 541 

Scroll to Top