Ammatillisen Kiila-kuntoutuksen esitteet

Kiila-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä niin, että pysyt työelämässä. Kuntoutukseen valitaan henkilöitä, joiden työkyky on heikentynyt/riski heikkenee merkittävästi sairauden vuoksi ja joiden sairauden tai vamman arvioidaan heikentävän merkittävästi työkykyä ja toimeentuloa lähivuosina.

Kiila-kuntoutusprosessi koostuu 1 yksilöllisestä avokuntoutuspäivästä, 13 ryhmämuotoisesta kuntoutuspäivästä (kolmessa jaksossa). Jaksojen välissä toteutetaan sekä verkkokuntoutusta kuntoutujan tavoitteiden toteutumisen tukena että yksilöllistä etävalmennusta yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 kertaa. Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Esitteissä tarkemmin kurssikohtaiset tiedot. 

Hakemus tehdään lomakkeella KU101 ja KU200 

Scroll to Top