Kuntoutukseen hakeutuminen 

Kuntoutusta tai sopeutumisvalmennusta voi hakea Kelasta, kun työ- /ja tai toimintakykyä rajoittava yksi tai useampi sairaus tai vamma aiheuttaa kuntoutustarpeen. Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin eläkeläisillekin. Ellet oikein tiedä, minkälainen kuntoutus sinulle sopisi, kuntoutuksen asiantuntijamme auttavat sinua mielellään kertomalla eri vaihtoehdoista enemmän.

Saadaksesi lääkärilausunnon, hakeudu lääkärin vastaanotolle keskustelemaan kuntoutustarpeestasi ja -tavoitteistasi sekä kuntoutusmuodosta. Lääkärin laatima B-lausunto tarvitaan liitteeksi useimpiin kuntoutuksiin hakeutuessa. Nuorten ammatillista kuntoutusta ja omaishoitajien kuntoutusta voi hakea ilman lääkärin B-lausuntoa. Kuntoutus on ilmaista ja Kela osallistuu myös matkakustannuksiin. Työssäkäyvä voi saada kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta.

Hakemuslomakkeeseen on hyvä avata kuntoutustarpeen taustoja, mitkä sairaudet/mikä sairaus mahdollisesti rajoittaa työtä tai arjen askareita, jokapäiväiseen elämään liittyviä tehtäviä, kuten asioinnit kaupassa, siivous tms juuri tällä hetkellä. Mikäli tila ei lomakkeessa riitä, voit liittää erillisen paperin mukaan, jossa on nimesi ja henkilötunnuksesi. Kannattaa muista pohtia, mitä hankaluuksia on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta. Ihminen on kokonaisuus ja myös muut kuin vain fyysiset haasteet saattavat aiheuttaa kuntoutustarvetta, esimerkiksi kun sairaus rajoittaa harrastustoimintaa ja siten vaikuttaa sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Hakemuksen voi myös täyttää ja lähettää OmaKelan (www.kela.fi/omakela) kautta. Löydät ohjeet myös Kelan sivuilta ks ao painikkeen kautta.

Scroll to Top