Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat

Härmän Kuntoutus Oy tuottamat avoterapiat Kelalle ovat; fysioterapia, allasterapia ja toimintaterapiaa.

Avoterapiat ovat Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutusta haetaan Kelasta. Yksilöllinen terapia voi olla mahdollinen, jos sinulla on sairaus tai vamma, joka rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi sekä hankaloittaa/vaikeuttaa arjessa selviytymistä. Kuntoutuksen myöntämisen muita kriteereitä ovat alle 65 vuoden ikä, kuntoutuksen tarve yli vuoden, kuntoutus ei liity välittömästi sairaalahoitoon sekä kuntoutuksen tavoitteen tulee tukea suoriutumista ja osallistumista. Kuntoutushakemuksen tärkein osa on hoitotahosi kanssa laadittu kuntoutussuunnitelma, jonka perusteella Kela voi myöntää terapioita yleensä vuodeksi kerrallaan tai enintään kolmeksi vuodeksi.

Terapiat voidaan toteuttaa meidän tilojen lisäksi esim. kotona, koulussa tai päiväkodissa.

Fysioterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiana fysioterapia on tarjolla Härmän Kuntoutus & Kylpylässä, Vaasassa ja Ikaalisissa. Katso yhteystiedot tarkemmin toimipaikkojen tiedoista.

Allasterapia

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiana allasterapia on tarjolla Härmän Kuntoutus & Kylpylässä ja Ikaalisissa. Katso yhteystiedot tarkemmin toimipaikkojen tiedoista.

Vieritä ylös