FPA anordnar olika rehabiliteringskurser för personer i olika åldrar för att stödja den psykiska hälsan och orken.

I Härmä genomför vi tre olika typer av rehabilitering för vuxna.

ORAS-rehabilitering passar om du är i arbetslivet eller tillfälligt sjukskriven från arbetet, och du har psykiska symtom på utbrändhet/utmattning samt ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Det behövs ingen diagnos, utmattningssymtom som hotar arbetsförmågan är tillräckliga skäl för rehabilitering.

Följande kurs med lediga platser börjar 30.5.2024. Kursen som börjar 12.2.2024 är fullbokad men håll utkik om det kommer avbokningar!

Om du har fått diagnosen lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom kan SILMU-rehabilitering vara en lämplig rehabilitering. Kurserna vänder sig till dig som är i arbete eller är sjukskriven och lämpar sig till exempel vid sidan av FPAs psykoterapi.

Följande kurs med lediga platser börjar 13.11.2023 och 5.2.2024

VERSO-rehabilitering passar om du har en långvarig och svår psykisk störning, såsom schizofreni och/eller annan psykos, svår eller psykotisk depression, tvångssyndrom eller ångestsyndrom. Både arbetande och icke-arbetande kan söka. VERSO rehabilitering har även en plats för krävande rehabilitering, för vilken även ansökningsblankett KU104r samt en behandlings- och rehabiliteringsplan krävs.

Följande kurs med lediga platser börjar  14.10.2024

Här hittar du info om lediga platser i realtid:

https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase

Läs mera om dessa kurser på Fpa: sidor:

https://www.kela.fi/oras-kurs

https://www.kela.fi/rehabiliteringskurser-for-personer-med-psykiska-sjukdomar-eller-syndrom

Rulla till toppen