Stöd för orken och psykiska hälsan

FPA anordnar olika rehabiliteringskurser för personer i olika åldrar för att stödja den psykiska hälsan och orken.

I Härmä genomför vi tre olika typer av rehabilitering för vuxna.

ORAS-rehabilitering passar om du är i arbetslivet eller tillfälligt sjukskriven från arbetet, och du har psykiska symtom på utbrändhet/utmattning samt ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Det behövs ingen diagnos, utmattningssymtom som hotar arbetsförmågan är tillräckliga skäl för rehabilitering.

Följande kurs med lediga platser börjar 20.5.2024 och 21.10.2024.

Om du har fått diagnosen lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom kan SILMU-rehabilitering vara en lämplig rehabilitering. Kurserna vänder sig till dig som är i arbete eller är sjukskriven och lämpar sig till exempel vid sidan av FPAs psykoterapi.

Följande kurs med lediga platser börjar i oktober 2024

Har du diagnosen Bipolär sjukdom kan du söka till silmu kursen som börjar 4.11.2024

VERSO-rehabilitering passar om du har en långvarig och svår psykisk störning, såsom schizofreni och/eller annan psykos, svår eller psykotisk depression, tvångssyndrom eller ångestsyndrom. Både arbetande och icke-arbetande kan söka. VERSO rehabilitering har även en plats för krävande rehabilitering, för vilken även ansökningsblankett KU104r samt en behandlings- och rehabiliteringsplan krävs.

Följande kurs med lediga platser börjar  14.10.2024

Här hittar du info om lediga platser i realtid:

https://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication/YleiskyselyHakuUseCase

Läs mera om dessa kurser på Fpa: sidor:

https://www.kela.fi/oras-kurs

https://www.kela.fi/rehabiliteringskurser-for-personer-med-psykiska-sjukdomar-eller-syndrom

 

Rehabiliteringskursen Ungas liv lämpar sig för unga i åldern 16–29 år.  Kursen passar om du har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom samt att din studie-, arbets- eller funktionsförmåga försämras på grund av din sjukdom. Rehabiliteringen genomförs helt och hållet på distans.

Kursen Ungas liv lämpar sig inte för den som har en allvarlig psykisk sjukdom eller ett allvarligt psykiskt syndrom, till exempel svår depression, svåra psykiska symtom eller ett obehandlat missbruksproblem.

Rulla till toppen