Aktuellt

Multidisciplinär individuell rehabilitering

Om en sjukdom eller sjukdomar och livets utmaningar orsakar omfattande funktionsutmaningar och andra problem kan du ansöka om individuell rehabilitering. I Härmä genomför vi individuell …

Läs mer →

Arbetspensions försäkrarnas yrkesinriktade rehabilitering

Härmä Rehab producerar yrkesinriktade rehabiliteringstjänster på uppdrag åt olika arbetspensionsförsäkringsbolag. Den egna arbetsförmågan är arbetstagarens viktigaste redskap för att klara av och att orka i …

Läs mer →

TULES-rehabilitering

Du kan ansöka om en sk. TULES- rehabilitering för stöd-och rörelseorgan om du har diagnostiserats med en ryggsjukdom eller sjukdom  i nacke, axel, övre extremiteter …

Läs mer →

Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering för personer i arbetslivet

Syftet med KIILA-rehabilitering är att förbättra arbetsförmågan så att man ska kunna stanna kvar i arbetslivet. KIILA-rehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ för dig om …

Läs mer →

Att ansöka om hjärtrehabilitering

När det gäller hjärtrehabiliteringskurser för vuxna utecklar FPA sin egen verksamhet som leverantör av rehabiliteringstjänster och  upphandlar hjärtkurser från tjänsteleverantörer på ett nytt sätt, varför …

Läs mer →

NUOTTI-coachning för unga i åldern 16-29 år 

NUOTTI-coachning kan ansökas om du behöver stöd att planera framtiden, hjälp att hitta arbets- eller studieplats, eller stöd för olika utmaningar i din vardag. Du …

Läs mer →

Stöd för orken och psykiska hälsan

FPA anordnar olika rehabiliteringskurser för personer i olika åldrar för att stödja den psykiska hälsan och orken. I Härmä genomför vi tre olika typer av …

Läs mer →

Fotterapi

Fotterapi innebär att fotterapeuten utvärderar klientens nedre extremiteters funktionsförmåga samt behovet till fotterapi. Vi föredrar individuella, effektiva fotterapimetoder. Med hjälp av en biomekanisk undersökning testas benens och …

Läs mer →

Vasa fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster i Vasa. Vi har lång erfarenhet av olika terapiformer att förbättra och behålla varje kunds förmåga att arbeta och fungera samt att …

Läs mer →

Ansök om rehabilitering

Rehabiliterings- eller anpassningskurser kan ansökas via FPA då behov av rehabilitering uppkommer för att sjukdom eller skada påverkar din funktions- och arbetsförmåga. FPA ordnar rehabilitering …

Läs mer →
Rulla till toppen