FPA anordnar olika rehabiliteringskurser för personer i olika åldrar för att stödja den psykiska hälsan och orken. I Härmä genomför vi tre olika typer av rehabilitering för vuxna samt en för unga.

ORAS-rehabilitering passar om du är i arbetslivet eller tillfälligt sjukskriven från arbetet, och du har psykiska symtom på utbrändhet/utmattning samt ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Det behövs ingen diagnos, utmattningssymtom som hotar arbetsförmågan är tillräckliga skäl för rehabilitering.

Om du har fått diagnosen lindrig eller medelsvår depression, ångestsyndrom eller bipolär sjukdom kan SILMU-rehabilitering vara en lämplig rehabilitering. Kurserna vänder sig till dig som är i arbete eller är sjukskriven och lämpar sig till exempel vid sidan av FPAs psykoterapi.

VERSO-rehabilitering passar om du har en långvarig och svår psykisk störning, såsom schizofreni och/eller annan psykos, svår eller psykotisk depression, tvångssyndrom eller ångestsyndrom. Både arbetande och icke-arbetande kan söka. VERSO rehabilitering har även en plats för krävande rehabilitering, för vilken även ansökningsblankett KU104r samt en behandlings- och rehabiliteringsplan krävs.

För unga 16-29 år ordnas ITU kursen och den passar dig som har diagnostiserats med lindrig eller medelsvår depression eller ångestsyndrom. Din studie-, arbets- eller funktionsförmåga försämras på grund av sjukdomen eller syndromet och du har som mål att kunna börja eller fortsätta studera eller arbeta. Kursen ordnas delvis på distans.

 

Rulla till toppen