NUOTTI-coachning för unga i åldern 16-29 år 

NUOTTI-coachning kan ansökas om du behöver stöd att planera framtiden, hjälp att hitta arbets- eller studieplats, eller stöd för olika utmaningar i din vardag. Du kan ansöka per telefon via FPA:s rehabiliteringstjänst på servicenummer 020 692 205. Du kan kontakta FPA också tillsammans med någon från ditt stödnätverk, t ex kuratorn eller någon via Navigatorn. 

Coachningen pågår i högst 5 mån och innehåller sammanlagt 20 träffar. Träffarna utförs i din vardagsmiljö; hemma, i skolan, på café, i bibliotek eller vid överenskommelse någon annanstans. Mellan träffarna finns möjlighet att vid behov hålla kontakt per telefon eller meddelande.  Coachen kan också följa med på ärenden till FPA, TE-byrån eller på läkarbesök. 

Coachningen är ett målinriktat arbete som hjälper dig att känna igen dina egna styrkor, resurser och färdigheter och du lär dig utnyttja dem t ex när du söker jobb. Via coachningen stöds också dina livshanteringsfärdigheter t ex gällande vardagsrytm och ekonomiska frågor. Under coachningen får du fundera på och göra planer för din framtid. Din coach hjälper dig att skapa det nödvändiga nätverket runt om dig, så att du kommer ha stöd även efter handledningen. 

Vi på Härmä Rehabs enheter i Vasa och Jakobstad har NUOTTI-coachar som arbetar runt om i Österbotten. De hittas på Instagram med profilnamn @harmankuntoutus_vaasa och @harmankuntoutus_jakobstad 
Du kan också kontakta dem om du funderar om NUOTTI-coachning skulle vara något för dig. Kontaktuppgifterna hittas på broschyren. Även FPA leder dig att hitta rätt rehabiliteringsform. 

Rulla till toppen