Kiila-rehabiliteringen förnyas 

Kiila-rehabiliteringen förnyas från 2024 och jag kan med glädje konstatera att den i fortsättningen kommer att svara ännu bättre på de utmaningar som kan finnas gällande arbetsförmågan. Mellan rehabiliteringsperioderna hålls möten och rehabilitering på distans och på så vis uppmuntras man regelbundet att utvärdera de uppsatta målen för rehabiliteringen.  Under rehabiliteringen har rehabiliteringsklienten möjlighet att lära sig nya arbetsmetoder samt diskutera kring livshantering och levnadsvanor. En märkbar förändring är också att individuell Kiila-rehabilitering blir lika lång som grupprehabiliteringen.  
 

Rehabiliteringens innehåll stöder den egna rehabiliteringen så att den blir en del av arbetet och vardagen. Syftet med rehabiliteringen är att hjälpa klienten att hitta metoder och stöd för utmaningarna i arbetet, hälsan och livshanteringen. Under rehabiliteringen får rehabiliteringsklienten en uppfattning om hur hen kan ändra sina arbetsätt och sin arbetsmiljö för att främja sin egen rehabilitering. Klienten får information, stöd och erfarenheter av övningar som stöder arbetsförmågan och som  är meningsfulla och lätta att ta till sig.    

 

Kiila- individuell rehabilitering  
Individuell Kiila-rehabilitering är ett utmärkt alternativ för arbetstagare som har svårt att hantera sina arbetsuppgifter eller stress eller tycker det är svårt att orka i jobbet men som inte tex hittar någon lämplig Kiila-grupp att delta med. Från och med 1.12.2023 börjar FPA göra betalningsförbindelser för individuell Kiila-rehabilitering nästa år. Härmä Rehab bildar grupper på 3-6 rehabiliteringsklienter utifrån de individuella beslut som inkommit.   

 

Kiila-grupprehabilitering  
Kiila-kurserna är arbetsplats- eller yrkesspecifik rehabilitering, där den som söker kursen kan vara t.ex ett företag eller ett fackförbund. Ansökningstiden för nästa års Kiila-kurser vid FPA öppnar 15.11.2023. Kiila-kursens gruppstorlek är 5-8 rehabiliteringsklienter. 
 

Ansöka om rehabilitering 
Besök din vårdande läkare eller företagshälsovården och diskutera det egna rehabiliteringsbehovet, varefter läkaren gör ett B-utlåtande. Sökande fyller i ansökningsblanketten KU101 och blankett KU200 tillsammans med förmannen. Ansökningsprocessen är densamma i båda typerna av Kiila-rehabilitering. 

 

Kiila-rehabiliteringsprocessen 
Kiila-rehabiliteringsprocessen inleds med en förhandskontakt, en kontakt till arbetsplatsen och en individuell rehabiliteringsdag där man kartlägger utgångsläget. Den individuella öppenvårdsrehabiliterings-dagen genomförs enligt rehabiliteringsklientens önskemål hos oss eller på distans. Kontakt till arbetsplatsen genomförs i samarbete med närmsta chef antingen på distans eller på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har en viktig roll i olika skeden av rehabiliteringsprocessen. Vid Kiila-rehabilitering är samarbetet med arbetsgivaren  en del av klientens rehabiliteringsprocess.
 

Det är totalt tre grupperioder under rehabiliteringen (sammanlagt 13 rehabiliteringsdagar där boende ingår) och en väsentlig del under en av perioderna är samarbetsmötet tillsammans med närmsta chef och företagshälsovården. På mellanperioderna genomförs både nätverksrehabilitering som stöd för att följa upp hur rehabiliteringsklientens mål uppnås och individuell distansrehabilitering 1–5 gånger enligt klientens individuella behov.     

Det avslutande mötet utförs inom två månader efter sista kursperioden på Härmä Rehab eller som videosamtal. I mötet deltar klienten, en medlem ur rehabiliteringsteamet, närmaste chef och företagshälsovården. Målet med samtalet är att sammanfatta rehabiliteringen och de uppnådda målen samt förvissa sig om att fortsättningsplanen följs upp. 

Totalt tar rehabiliteringsprocessen 1-1,5 år.   

 

Härmän Kuntoutus Oy erbjuder Kiila-rehabilitering på finska och svenska vid Härmä Rehab & Spa och på finska i Korsholm vid Hotell Vallonia Swim & Spa.    

 

Har du frågor gällande rehabiliteringen skall du inte tveka att kontakta vår sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa
Jessica Havulehto tel 050 516 0360 eller via epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi 

 

” Jag kan varmt rekommendera den förnyade Kiila-rehabiliteringen som stöd för att orka jobba vidare och som en möjlighet att se över egna resurser och att klara arbetslivet samt för att hitta verktyg som stöder det. Kom också ihåg den individuella KIILA-rehabiliteringen! ”

 

Rehabiliteringshälsningar, 
Minna Vienola 

Rehabiliteringsdirektör 
Härmä Rehab – Härmän Kuntoutus Oy

Rulla till toppen