Sosiaalialan asiantuntija

Sosiaalialan asiantuntijan tarjoamat palvelut työterveyshuoltoon

 

Sosiaalialan ja kuntoutuksen asiantuntija:

– kartoittaa osatyökykyisten tilannetta ja pohtii ratkaisuja yhdessä; niin koulutuksen, kuntoutuksen kuin työkokeilun näkökulmasta.

– auttaa löytämään ratkaisuja siihen, miten osatyökykyinen voi jatkaa työssä tai palata töihin sairausloman jälkeen.

– selvittää yhdessä työntekijän kanssa konkreettisia ja realistisia työvaihtoehtoja terveysrajoitteet ja työllistymismahdollisuudet huomioiden.

– selvittää asiakkaan toimeentuloon liittyvät asiat ja ammatillisen kuntoutuksen aikaiset tukimahdollisuudet

– ​mahdollisesti hylkäävän ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen jälkeinen selvittely, kuten etuudet, opintovapaat yms. eri vaihtoehtojen pohtiminen

Sosiaalialan asiantuntija

– On osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä

– On tärkeä osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää työtä

– Työnantaja voi saada Kelan korvausta niistä työterveyshuollon kustannuksista, joita syntyy sosiaalialan ammattilaisen palveluista

– Ratkaisukeskeinen työskentelytapa

Tyypillinen tilanne sosiaalialan asiantuntijan käytössä on esimerkiksi pitkät sairauslomat tai toistuvat poissaolot, joihin ei ole löydetty selkeää ratkaisua lääketieteellisestä näkökulmasta eikä omalta työpaikalta.

Joskus ammatillisen kuntoutuksen suunnittelua voi olla mahdollista jatkaa saman asiantuntijan kanssa työeläkevakuutusyhtiön puolesta

Palvelun saaminen työterveyshuoltoon – ota yhteyttä Mona-Lisa Aspholmiin puh 050 405 3651

Jos työterveydelläsi on sosiaalialan asiantuntija – ota yhteyttä työterveyshoitajaasi

 

 

Hanna Svarvars – sosiaalialan asiantuntija

Hanna on koulutukseltaan sosionomi AMK, sosiaalialan asiantuntija ja työkykykoordinaattori.

Hänellä on monen vuoden kokemus työhönvalmentajan työstä, ammatillisen kuntoutuksen parissa sekä sosiaalalan asiantuntijan työstä työterveyshuollossa. 

Asiakasta hän palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Scroll to Top