Suomeksi På Svenska

Firstbeat

Stressreaktioner/motion/återhämtning


Få reda på hur du kan handskas med stress, motionera rätt och återhämta dig tillräckligt på ett sätt som passar just för dig. Firstbeat välmåendeanalys ger dig personlig information om dina levnadsvanor: hur ditt välmående är just nu och vad som kan hjälpa dig att må bättre.

 

Välmåendeanalysen är till för dig och resultaten är konfidentiella.

 

Rapporter:

  • Stress och återhämtning
  • Motion och energiförbrukning
  • Levnadsvanor (daglig belastning och kraftreserver)

 

Välmåendeanalysens tidtabell vid Härmä Rehab / individuell mätning:

  • Personlig diskussion och rådgivning före mätningen
  • Mätning (under 3 dygn)
  • Returnering av mätinstrumenten till kontaktpersonen
  • Feedbacktillfälle: Hur kan jag främja mitt eget välmående? 
  • Uppföljningsmätning vid behov

 

Välmåendeanalysens mätningar sker under vanliga dagar – inte i testmiljö.
Mätaren är smidig och diskret att använda och den stör inte din normala dygnsrytm.

 

Välmåendeanalysens olika skeden / individuell mätning


(För grupper sänds mätarna med instruktioner via posten. Allmänt feedbacks tillfälle av resultaten)

 

Innan mätningen
I samband med första besöket får du Bodyguard-mätaren samt anvisningar av din kontaktperson. Blanketter och dagbok som skall fyllas i sänd via e-post. 

 

Mätning
Mätningen räcker 3 dygn. Mätperioden bör innehålla två vardagar och en ledig dag. För en mätdagbok under denna period och notera där åtminstone längden på dina arbetsdagar samt dina sovtider. På så vis får vi ett så pålitligt sampel av ditt liv som möjligt.

 

Efter mätningen
Returnera mätaren. Efter gjord analys tar din fysioterapeut kontakt för att boka in ett feedbacktillfälle. 

 

Feedbacktillfälle
På feedback tillfället får du dina personlia rapporter. Du går igenom resultaten och diskuterar tillsammans med din fysioterapeut 
Förutom genomgång av din personliga rapport diskuter vi hur du själv på bästa sätt kan stöda ditt välmående. 

 

Uppföljningsmätning
Vid den här mätningen får du reda på hur de mål du har uppnått inverkat positivt på din livskvalitet. Samtidigt får du flera tips på hur du kan öka ditt välmående.

 

Viktigt!
Hjälp under mätningen får du telefonledes samt genom bruksanvisningarna. 

 

Det är aldrig för sent att satsa på ditt eget välmående! En god kondition ger många extra funktionella levnadsår!

 

Mera information om tjänsten finns på www.firstbeat.fi

Etusivulle