Suomeksi På Svenska

Ryggsymtom

TULES-REHABILITERING FÖR DIG MED RYGGSYMTOM
TULES-rehabilitering för dig i arbetslivet som under de senaste 3 månaderna har haft besvär med ryggen.
 

Kursnummer Del 1 Del 2 Del 3
       

64573

23.-27.1.2017 22.-26.5.2017 25.-29.9.2017
64574 20.-24.3.2017 5.-9.6.2017 27.11-2.12.2017
64575 15.-19.5.2017 18.-22.9.2017 29.1-2.2.2018
64576 31.7-4.8.2017 6.-10-11.2017 9.-13.4.2018
64577 2.-6.10.2017 5.-9.2.2018 11.-15.6.2018
64578 11.-15.12.2017 30.4.-4.5.2018 27.-31.8.2018