Suomeksi På Svenska

SÖMNAPNÉ

 

 

Målgrupp

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som

– har sömnapné
– behöver stöd för att hantera sin livssituation
– behöver metoder, hjälp och träning för att förstå de utmaningar som sjukdomen medför och för att kunna lösa praktiska problem.

 

Målsättning

Målet för kursen är att klienten ska få

– resurser att leva med sjukdomen och att klara sig i arbetet och i vardagen
– ökad kontroll över sitt liv
– stöd av andra i samma situation.

 

 

 

Kurser 2022

Kursnummer 83577 Del 1 4-8.4.2022, Del 2  3-7.10.2022

 

 

På FPAs sida finns också mera info

Broschyr för 2022

 

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi