Suomeksi På Svenska

SILMU- och VERSO-kurser

REHABILITERING FÖR PERSONER MED PSYKISKA STÖRNINGAR

 

Målgrupp

SILMU: Kursen är för dig med bipolär sjukdom, lindrig/ medelsvår depression och/ eller ångestsyndrom eller sjukdomssymtomen kan ha utlösts också av utmattning som är knuten till arbetslivet. Du studerar, är med i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete eller är tillfälligt borta från arbetslivet för att du är sjukledig, har rehabiliteringsstöd eller är arbetslös.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, öka självkännedom, lyhördhet för sina egna behov, samt självförtroende och känsla av att klara sig, upprätthålla och förbättra sin yrkesmässiga självkänsla, få kraven som arbetet ställer och de egna resurserna att mötas, stärka social delaktighet och stödnätverk, hitta och stärka sådana faktorer som främjar rehabiliteringen samt öka den fysiska aktiviteten.

 

Klientens make/maka eller någon annan vuxen anhörig/ närstående kan delta i rehabiliteringen för att få en uppfattning om sin närståendes helhetssituation och behov av hjälp och för att kunna främja rehabiliteringen. Den anhöriga/ närstående får stöd och handledning för att klientens vardag ska innehålla aktiviteter som främjar rehabiliteringen.

 

 

Kursnummer Del 1 Del 2 Del 3  
83180 4-8.4.2022 26-30.9.2022 20-24.3.2023  
83181 14-18.11.2022 8-12.5.2022 23-27.10. 2023  
83179 15-19.8.2022 2-6.1.2022 12-16.6.2023  
         

Bipolär sjukdom

Kursnummer

 

Del 1

 

Del 2

 

Del 3

 
83182 14-18.11.2022 8-12.5.2023 23-27.10.2023  

 

Alla aktuella SILMU kursdatum hittar du här

 

 

För att söka på kursen behövs B-läkarintyg

Sök till kursen med blankett KU132r

 

 

Broschyr för 2022

 

Klicka på bilden

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi