Suomeksi På Svenska

ORAS

ORAS

 

Målgrupp

Kursen är avsedd för vuxna rehabiliteringsklienter som arbetar, som har konstaterade psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan. Till kursen kan också antas klienter som tillfälligt är borta från arbetslivet på grund av sjukledighet. Dessutom förutsätts att klienten också har andra psykiska symtom, såsom ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Rehabiliteringsbehovet ska dock i första hand bero på psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan.

 

Målsättning

Målet för kursen är att klienten ska

– få stöd för att identifiera och hantera arbetsrelaterade faktorer som orsakar psykisk belastning
– kunna stärka sina egna resurser och återhämtningsmetoder
– få stöd av andra i samma situation.

 

 

Oras-kurser 2022

   

Kursnr

Del 1

Del 2

Del 3

83632

28.3-1.4.2022

13-17.6.2022

5-9.12.2022

83633

8-12.8.2022

9-13.1.2023 24-28.7.2023

83634

28.11-2.12.2023 22-26.5.2023 6-10.11.2023

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att se 2022 års broschyr


 

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi