Suomeksi På Svenska

ORAS

ORAS

 

Målgrupp

Kursen är avsedd för vuxna rehabiliteringsklienter som arbetar, som har konstaterade psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan. Till kursen kan också antas klienter som tillfälligt är borta från arbetslivet på grund av sjukledighet. Dessutom förutsätts att klienten också har andra psykiska symtom, såsom ångest, sömnlöshet eller lindrig depression. Rehabiliteringsbehovet ska dock i första hand bero på psykiska utmattningssymtom som äventyrar arbetsförmågan.

 

Målsättning

Målet för kursen är att klienten ska

– få stöd för att identifiera och hantera arbetsrelaterade faktorer som orsakar psykisk belastning
– kunna stärka sina egna resurser och återhämtningsmetoder
– få stöd av andra i samma situation.

 

 

Oras-kurs

   

Kursnr

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

 

 

 

 

   

82632

29.11-3.12.21

23-27.5.22

31.10-4.11.22

83632

17-21.1.2022

13-17.6.2022

5-9.12.2022

 

Broschyr för 2021

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi