Suomeksi På Svenska

Närståendevårdare

Målgrupp

Kursen är för dig som sköter eller assisterar en anhörig/närstående dagligen och du har pga av belastning som sjukdom eller närståendevårdandet orsakar svårt att klara dina dagliga aktiviteter eller din delaktighet har sänkts eller är i fara att sänkas. Du har utmattningssymptom, sjukdomar eller andra faktorer som hotar dina möjligheter att fortsätta som närståendevårdare. Ditt rehabiliteringsbehov har konstaterats i hälsovården, men avtal om närståendevård med kommunen behövs inte. Du studerar, är med i arbetslivet, på väg att återgå till arbete, du får rehabiliteringsstöd eller du är utanför arbetslivet.

Parkursen kan ansökas av personer som sköter om en annan vuxen! Du behöver inte något läkarutlåtande eller någon annan medicinsk utredning för att söka till kursen.
Du behöver inte heller ha ingått ett avtal om närståendevård med kommunen.

 

Målsättning

Kursens mål är förutom att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och funktionsförmåga, att ge information och visa metoder söm möjliggör klienterna att bevara sin hälsa och livskvalitet, ta fram individuella lösningar på problemsituationer i vardagen, identifiera och lära hantera belastningsfaktorer och stress, stödja vardagen och instruera klienten att söka information om sjukdom samt förknippade tjänster i den egna vårdenheten.

 

Ansökningsblanketten hittar du här

 

Parkurserna kan sökas UTAN LÄKARUTLÅTANDE!

 

Kursen är kostnadsfri, bekostas i sin helhet av FPA

 

Närståendevårdare, parkurs 2022 ( 5 + 5 + 5 dagar)  
Kursnummer Del 1 Del 2 Del 3
83302 24-28.1.2022 25-29.7.2022 21-25.11.2022
83303 3-7.10.2022 6-10.3.2023 2-6.10.2023  
         

Läs mer om kursen på FPA:s sidor


Broschyr för 2022

 


Mer information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi