Suomeksi På Svenska

Minnesstörningar

ANPASSNINGSKURS FÖR PERSONER MED MINNESSJUKDOM

 

Målgrupp

Kursen är för dig med lindrig minnessjukdom eller som är i tidigt stadium, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy body-demens, vaskulär demens, frontotemporal degeneration eller minnessjukdom orsakad av Parkinsons sjukdom eller en kombination av dessa. Ditt MMSE- minnestestresultat är minst 18 poäng. Resultatet av ett MMSE-test är ungefärligt och din situation som helhet beaktas (såsom beteendesymtom). Din funktionsförmåga möjliggör att du klarar av att genomgå kursen i enlighet med rehabiliteringsprogrammet.  En vuxen närstående/ anhörig kan ta delta på kursen tillsammans med dig.

Du är med i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet. Denna kurs kan ansökas av vuxna i alla åldrar.

 

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Kursen omfattar 5 dygn. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

 

Målsättning

Målet för kursen är att du och din anhöriga/närstående får resurser att leva med sjukdomen och att klara av arbete och vardag, få ökad kontroll över ditt liv och att få stöd av andra i samma situation.

 

Ansökningsblanketten hittar du här

 

Minneskurs 2022

Kursnummer 83098 14-18.3.2022

 

Sök i god tid, kursen fylls snabbt!

 

 

Läs mer  på FPA:s sida

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi