Suomeksi På Svenska

IKKU- Multisjuka äldre utanför arbetslivet

REHABILITERING FÖR MULTISJUKA ÖVER 68 ÅRIGA, IKKU-KURS

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till äldre utanför arbetslivet som på grund av sina sjukdomar har nedsatt funktionsförmåga eller i övrigt har svårigheter att klara sig hemma. Det finns risk för inaktivitet, minskad delaktighet eller utslagning. 

 

Mål

Målsättningen med kursen är att säkerställa eller förbättra funktionsförmågan. Så att du kan klara dig hemma och i din närmiljö. Utnyttja dina styrkor och upprätthålla eller förbättra livskvaliteten. Stödja dig i att leva ett självständigt liv genom att erbjuda byggstenar för självständig ålderdomsplanering.

 

Anökningsblanketten hittar du här

 

För att söka till kursen behövs också B-läkarintyg!

 

IKKU-kurser för äldre multisjuka, över 68 år

 

Kurser 2022

 

Kursnr Del 1 Del 2
80127 14-18.2.2022 30.5-3.6.2022
80128 29.8-2.9.2022 21-25.11.2022
   

 

 

 

 

Klicka på bilden

 

Här hittar du info om lediga platser mm på FPA:s sidor

 

 

 

Mera information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
email: jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi