Suomeksi På Svenska

Cancer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER

 

Målgrupp

Kurserna riktar sig till vuxna med cancer vars arbetsförmåga och funktionsförmåga kan tryggas eller förbättras genom planerad rehabilitering. Klienter som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller klienter i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på klientens individuella situation. Det finns egna kurser riktade till prostatacancer och bröstcancer samt en kurs för cancersjuka. 

 

Målsättning

Under kursen får klienten och anhöriga stöd att hantera den situation som sjukdomer orsakar. Med informationen om cancersjukdomer och egenvården samt att hitta resurser för att leva med sjukdomen och skapa ett fungerande stödnätverk för att fortsätta vardagen på bästa möjliga sätt.

Ansökningsblanketten hittar du här

 

Du behöver B-läkarintyg för att söka till kursen!

Kursen är kostnadsfri, bekostas i sin helhet av FPA

Kurserna är parkurser vilket betyder att även din partner eller undantagsvis någon annan vuxen familjemedlem kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig.

 

Kursdatum 2021-2022

 

Anpassningskurs för personer med prostatacancer

 

Kursnummer 83416  14-18.2.2022

 

Anpassningskurs för personer med bröstcancer

 

Kursnummer  83450 28.3-1.4.2022

 

Anpassningskurs för personer med cancer

 

Kursnr 82543 7-11-12.2021 för dig under 68 år

Kursnr 82544 7-11.12.2021 för dig över 68 år

Kursnummer 83466 7-11.3.2022 för dig under 50 år

 

 

Här hittar du mer info om alla kurser på FPA:s sidor

 

Broschyr för 2021-2022

 

Klicka på bilden

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi