Suomeksi På Svenska

Cancer

ANPASSNINGSKURSER FÖR PERSONER MED CANCER

 

Målgrupp

Kurserna riktar sig till vuxna med cancer vars arbetsförmåga och funktionsförmåga kan tryggas eller förbättras genom planerad rehabilitering. Klienter som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller klienter i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på klientens individuella situation. Det finns egna kurser riktade till prostatacancer och bröstcancer samt en kurs för cancersjuka. 

 

Målsättning

Under kursen får klienten och anhöriga stöd att hantera den situation som sjukdomer orsakar. Med informationen om cancersjukdomer och egenvården samt att hitta resurser för att leva med sjukdomen och skapa ett fungerande stödnätverk för att fortsätta vardagen på bästa möjliga sätt.

Ansökningsblanketten hittar du här

 

Du behöver B-läkarintyg för att söka till kursen!

Kursen är kostnadsfri, bekostas i sin helhet av FPA

Kurserna är parkurser vilket betyder att även din partner eller undantagsvis någon annan vuxen familjemedlem kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig.

 

Kursdatum 2022

 

Anpassningskurs för personer med prostatacancer

 

Kursnummer 83416 14-18.2.2022    
Kursnummer  83417 17-21.10.2022    

Anpassningskurs för personer med bröstcancer

Kursnummer 83450 28.3-1.4.2022    
Kursnummer 83451 3.10-7.10.2022    

 

 

Anpassningskurs för personer med cancer

 
Kursnummer 83466 personer under 50 år  24-28.10.2022  
Kursnummer 83467 personer under 68 år 5-9.9.2022  
Kursnummer 83468 personer över 68 år och personer som är pensionstagare 14-18.11.2022  
       

 

Här hittar du mer info om alla kurser på FPA:s sidor

 

Broschyr för 2022

 

Klicka på bilden

 

Mer information

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående
Jessica Havulehto tfn 050 5160360
epost jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi