Suomeksi På Svenska

Sjukdomsrelaterad rehabilitering

SJUKDOMSRELATERADE REHABILITERINGS- OCH ANPASSNINGSKURSER

 

De sjukdomsrelaterade kursernas målsättning är att bibehålla eller förbättra den fysiska, psykiska och sociala arbets- och funktionsförmågan. Genom information om sjukdomen och hur sjukdomen påverkar det vardagliga livet bygger vi förutsättningar att kunna fortsätta ett fullödigt liv trots diagnosen. Exempelvis hälsosam livsstil, introduktion i egenvårdsmetoder, hantera smärtrelaterade besvär och utmaningar tillhör programmen.

Med hjälp av information, mentalt stöd, samtal, olika arbetsmetoder och stödnätverk har du möjlighet att bättre klara av de livsförändringar som sjukdomen medför.
 
En del av de sjukdomsrelaterade kurserna är parkurser där maka/make eller i delvisa familjekurser närstående får delta i kursen enligt deras eget program. Sjukdomen berör både förhållandet och hela familjen.

Multidisciplinär individuell rehabilitering

För att förbättra och bibehålla funktionsförmågan ordnas individuella rehabiliteringsperioder för rörelseorgansproblem och för reuma eller för personer med sjukdom, skada eller men som kräver intensiv individuell rehabilitering.
Mer information hittas på broschyren nedan eller kontakta oss!

Klicka på bilden

 

Mer information

Sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto tfn 050 516 0360

Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi