Suomeksi På Svenska

Rehabiliteringsutredning och -undersökning

FPA:S YRKESINRIKTADE REHABILITERINGSUTREDNING

 

Till målgruppen hör personer i arbetsför ålder, vars sjukdom, skada eller men och annan helhetssituation orsakar väsentlig försämring av arbets- eller studieförmågan. Målet är att interaktivt med klienten känna igen och bedöma de faktorer som påverkar dennes arbets- och/eller studieförmåga och utreda både den medicinska och speciellt den yrkesinriktade rehabiliteringens behov och möjligheter. Syftet är att stöda att klienten kan fortsätta i arbetslivet, återvända till eller komma ut iarbetslivet.

 

Genom den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen utarbetas en individuell yrkesinriktad rehabiliteringsplan med rehabiliteringsalternativ. Utredningen utförs i så tidigt skede och så lämpligt inpassande med rehabiliteringsmålen som möjligt.

Den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen utförs som öppen rehabilitering. Utredningens längd bestäms individuellt och den består av inledningsperiod, fortsättningsperiod och uppföljningsperiod som delas upp enligt följande:

Inledningsperiod: 3 rehabiliteringsdagar, som utförs som en helhet (i följd).
Fortsättningsperiod: 9 rehabiliteringsdagar (5 dygn +4 dygn)
Uppföljningsperiod: 2-3 uppföljningsdagar med telefonkontakter enligt överenskommelse.

 

För mer information kontakta:

Rehabiliteringschef 
Mona-Lisa Aspholm tfn 06 4831 460 / 050 405 3651
fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi