Suomeksi På Svenska

Rehabilitering - FPA

FUNKTIONSFÖRMÅGA OCH ARBETSFÖRMÅGA MED REHABILITERING


Med rehabilitering kan vi märkbart förbättra ditt och arbetsgemenskapens välmående. Vi arrangerar rehabilitering och främjar arbetsförmågan i många olika avseenden. Om du känner att du är i behov av rehabilitering och du är motiverad att satsa på din hälsa och din arbetsförmåga kan du bekanta dig med vårt utbud här på våra hemsidor. Första steget till arbetsvälmående är diskussion med din egen vårdande instans.
 

FPA rehabiliterar den arbetsföra befolkningen i många olika skeden. Rehabiliteringens målsättning är att bibehålla och förbättra individens egen förmåga att må bra i arbetslivet, stöd för att återvända till arbetslivet eller för att kunna påbörja det. FPA rehabiliterar också äldre utanför arbetslivet med målsättningen att bibehålla och förbättra funktionsförmågan så att var och en kan fortsätta bo hemma och leva ett så fullödigt liv som möjligt.

Hur ansöka om rehabilitering?
Ansökan om rehabilitering görs på FPA:s blankett och till ansökan skall bifogas ett B-läkarutlåtande där rehabiliteringsbehovet beskrivs. FPA bedömer ditt rehabiliteringsbehov baserat på den egna ansökan och läkarens B-utlåtande. Beslut fås per post.ÄR DU PÅ KOMMANDE TILL REHABILITERING?

Skriv in dig med lösenordet du fått i kallelsebrevet och fyll i förhandsuppgifterna » HÄR

FPA ersätter resekostnaderna enligt det förmånligaste färdsättet när självriskandelen överskrids. Uppgifter om självriskandelen finns på följande länk. Reseersättning kan ansökas via e-tjänsten på FPAs sidor eller genom att fylla i blankett SV4r. 

 

Ifall du pga hälsoskäl inte kan använda det förmånligaste färdsättet har du rätt till taxiresa ersatt av FPA. Du kan då beställa taxi på beställningsnumret från ditt distrikt. I detta fall bör ett intyg begäras från hälsovården. Du kan också ha rätt att använda taxi om trafikförbindelserna är bristfälliga och då kan du till exempel resa med tåg och beställa taxin till Kauhava tågstation genom Syd Österbottens beställningsnummer 0800 99 090 (kostnadsfritt samtal). Detta bör sedan beskrivas i din ansökan om reseersättning. Info på FPA.

Kontrollera ditt distrikts beställningsnummer på FPAs sidor » HÄR