Suomeksi På Svenska

Ansök rehabilitering

ANSÖK REHABILITERING

Initiativ till rehabilitering kan komma från dig själv, din läkare, företagshälsovården eller FPA.
Om du känner dig vara i behov av rehabilitering skall du ta kontakt med din läkare, sjukskötare eller hälsovårdare antingen i företagshälsovården eller den allmänna vården. Läkaren bedömer ditt rehabiliteringsbehov och ger ett utlåtande som du bifogar till ansökningen till FPA.
FPA bedömer ditt rehabiliteringsbehov baserat på ansökan och läkarutlåtandet.

Ur läkarens B-utlåtande framgår
- vilken sjukdom eller skada du lider av
- arbets- och funktionsförmågan och deras begränsningar
- vilken rehabilitering läkaren rekommenderar
- motivering, varför du skulle vara i behov av rehabilitering
- vilka målsättningar ni har med rehabiliteringen
- sjukdomens eller skadans troliga utveckling

 

Ansökningsblanketten får du från företagshälsovården, FPA eller så kan du skriva ut den från våra hemsidor. FPA:s blankett för behovsprövad rehabilitering (rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs, individuell rehabiliteringsperiod) är KU132r. Skriv ut blanketten här! KU132r.2020
FPA:s blanketter för yrkesinriktad rehabilitering KIILA KU101r, KU200r,

För rehabiliteringsutredning KU101r.