Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

7.12.2021
SILMU kurs 82074
7.12.2021

Kursens målgrupp: Depression, lindrig eller medelsvår och/eller ångesttillstånd
Personer som är i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar

Total längd 15 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
25.10.2021 - 29.10.2021 period vid inrättningen 5 dygn
23.05.2022 - 27.05.2022 period vid inrättningen 5 dygn
19.09.2022 - 23.09.2022 period vid inrättningen 5 dygn

 

mera info här

 

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi