Suomeksi På Svenska

Aktuella kurser

Lediga kursplatser finns på dessa kurser!

 

Mer info tfn 050 516 0360

12.1.2022
Metabolt syndrom och diabetes typ 2
12.1.2022

Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som

– har metabolt syndrom och typ 2-diabetes
– behöver stöd för att hantera sin livssituation
– behöver metoder, hjälp och träning för att förstå de utmaningar som sjukdomen medför och för att kunna lösa praktiska problem.

Rehabiliteringen lämpar sig för personer med

– övervikt (BMI över 30) som behandlats, men utan resultat
– läkemedelsbehandling av diabetes
– medicinering för rubbningar i fettmetabolismen eller förhöjda fettvärden
– möjligheter och beredskap att delta i rehabilitering på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut en apparat för distansarbetet och instruerar i användningen samt i hur man deltar i distansrehabilitering.

 

Mera info här

  «Tillbaka
Erbjudanden

För närmare information:

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto 050 516 0360

jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi