Suomeksi På Svenska

Kartläggning och utredning

Utformningen av en kartläggning och/eller en utredning varierar beroende på behov och uppdragsgivare. Den omfattar intervjuer med rehabiliteringsledare och socialarbetare samt ibland läkare och/eller psykolog. Det görs även olika yrkesvals- och intressetest samt vid behov teoretiska och praktiska arbetsprövningstest.

Syftet är att kartlägga intressen och resurser med tanke på uppgörande av en plan för återgång till arbetslivet samt kartlägga vilka begränsningar som finns med tanke på detta. Klicka nedan för broschyrer.

» TE- byrå - Bedömning av arbetsförmåga

» Arbetspensions- , trafik- eller olycksförsäkringsbolag - Yrkesinriktad rehabilitering

Etusivulle