Suomeksi På Svenska

Arbetsprövning, Arbetsträning, Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

Arbetsprövning eller -träning påbörjas med en 1-10 dagars inledande planering, kartläggning av färdigheter och arbetsalternativ samt sökning av prövnings-/träningsplats. Därefter får du behövlig handledning och stöd på arbetsplatsen under arbetsprövnings- eller -träningstiden samt i slutskedet en utvärdering av prövningen/träningen. Till tjänsten som bekostas av Fpa hör även uppföljning. Arbetsprövningen pågår vanligtvis 2 - 3 månader (ibland längre) och arbetsträningen 3 - 12 månader.

 

Syftet är att stöda personer att kunna börja arbeta och hålla sig kvar i arbetslivet. Arbetsprövning och -träning bekostas av FPA i form av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering samt av arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Klicka nedan för broschyrer.

» FPA bekostad sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

» Arbetspensions- , trafik- eller olycksförsäkringsbolag - Yrkesinriktad rehabilitering 

 

Etusivulle