Suomeksi På Svenska

Arbetskliniken i Jakobstad

Härmä Rehab upprätthåller en tvåspråkig arbetsklinik i Jakobstad som sedan 1989 erbjuder yrkesinriktade rehabiliteringstjänster.

 

Verksamheten riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller andra svårigheter har svårt att placera sig på arbetsmarknaden, svårt att klara av det egna arbetet eller som behöver handledning vid yrkesval eller omskolning.

 

Arbetsklinikens tjänster består av:

-          kartläggningar och utredningar med tanke på arbetsförmåga, yrkesval och plan för 

           återgång till arbetslivet

-          arbetsprövningar och arbetsträningar på olika arbetsplatser

-          arbetsträning enligt metoden Arbete med stöd.

-          yrkesinriktad rehabilitering via FPA

 

Tjänsterna bekostas genom betalningsförbindelser från FPA, olika arbetspensions-, olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag. Även kommuner och TE-byrån har möjlighet att köpa tjänsterna.

 

Arbetsklinikens verksamhet är yrkes- och målinriktad, individcentrerad och resursförstärkande. Team- och nätverksarbete hör också till verksamheten.

 

 

Aktuellt:

 

Botnia Job Arbetsträning med stöd - Ett steg ut i arbetslivet – för partiellt arbetsföra arbetssökande

Läs mer här:

Etusivulle