Suomeksi På Svenska

Träning av arbetsförmågan

COACHING BERÖR DIG

 

Coaching, träning av arbetsförmågan också kallad "Kuntoremontti" är förebyggande rehabilitering arrangerad av arbetsgivaren. Kurser i arbetsträning planeras och arrangeras enligt organisationens och arbetsgemenskapens individuella behov. Målsättningen med kurserna är att stöda individens och arbetsgemenskapens arbetsförmåga, hälsosam livsstil och mentalt välmående. Vi behandlar olika teman i gruppdiskussioner och praktiska övningar, söker upplevelser och lyckas lösa våra utmaningar. Alla deltar enligt egen förmåga och söker sina egna, personliga möjligheter.

 

Mer information nedan samt broschyrerna till höger >>

Sakkunniga inom rehabilitering och arbetshälsa

Jessica Havulehto tfn 050 516 0360
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044
epost: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi

 

Rehabiliteringspenning

FPA betalar rehabiliteringspenning för coachingkurser, "kuntoremontti "enligt lagen om företagshälsovård. Rehabiliteringsklienten eller arbetsgivaren kan ansöka om rehabiliteringspenning via FPA.  Rehabiliteringspenningen föregås av ett rehabiliteringsbeslut före kursens start.