Suomeksi På Svenska

TULES - kroppen i form

Stöd- och rörelsorgansproblem?

Besvär i stöd- och rörelseorganen är bekant för många. Besvären orsakas oftast av ensidiga arbetsställningar eller –rörelser, fysisk belastning, belastande arbetsmiljö eller dålig fysisk kondition. Genom större medvetenhet och god egenvård kan vi påverka situationen. Under kursen ges kunskap och verktyg för att man själv ska kunna påverka situationen.

Målgrupp: Kursen riktar sig till arbetstagare med besvär i stöd- och rörelseorganen.

 

Klicka på broschyren nedan

»  »

 

Information:

Härmä Rehab, Försäljningstjänst tfn (06) 483 1600

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi