Suomeksi På Svenska

Resurser - en tillgång till välmående

Stärk dina resurser

Allt oftare i arbetslivet upplever arbetstagaren ökad belastning. En ökad belastning som pågår länge och blir allt mer omfattande riskerar att påverka arbetsförmågan. Stöd och ökad medvetenhet kan förbättra orken. En coachingkurs är en typ av förebyggande rehabilitering, vars mening är att hitta metoder att stärka den egna hälsan. Psykiskt och fysiskt välmående går hand i hand och därför är det mycket viktigt att påverka båda delarna.

Målgrupp: Personer vars resurser att orka i arbetet har minskat och motivationen för egenvård av hälsa och välmående sjunkit.

 

» här hittar du vår broschyr »

 

Information:

Härmä Rehab, Försäljningstjänst tfn (06) 483 1600
Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi