Suomeksi På Svenska

Hjärtvänligt

Hör du till riskgruppen?

Vår livsstil påverkar vår hälsa och välmående. Genom kursen Hjärtvänligt får du stöd att hitta dina verktyg för att nå dina mål gällande god hälsa. Redan små steg mot sundare levnadsvanor gör en stor skillnad för hjärthälsan. Målgrupp: Personer med förhöjd risk för MBS-, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Personer som vill förebygga och främja sin hälsa genom att förändra sina levnadsvanor.

 

Klicka på broschyren nedan »

»  »

 

 

Information:

Härmä Rehab, Försäljningstjänst tfn (06) 483 1600

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi