Suomeksi På Svenska

Coaching för förmän

Stöd till förmansarbete

Förmän har ofta mycket kunskap och idéer om olika arbetsprocesser samt hur man kan utveckla och förbättra arbetet. Vilka resurser förmän har för att orka arbeta och utveckla är beroende på de egna förmågorna. På kursen ges möjlighet att stärka dessa egenskaper med hjälp av olika teman. Förmännen får också dela med sig av sina erfarenheter med andra. Kamratstödet är en viktig del av kursen.

» här hittar du vår broschyr »

 

Information:

Härmä Rehab, Försäljningstjänst tfn (06) 483 1600

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetshälsa
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

fornamn.efternamn@harmankuntokeskus.fi