Suomeksi På Svenska

Kartläggning och tester

KuntoStartti

Grundkondition testas med cykelergometer, muskeltest och InBody med feedback av alla testresultat samt träningsprogram för att uppehålla eller förbättra både uthållighet och muskelstyrka.
Muskeltesten är 30 sekunders test för kroppens största muskelgrupper. InBody är en analys av kroppssammansättninen som berättar hur mycket muskelmassa, fett och benmassa samt viskeralfett finns ikroppen, hur muskelmassan fördelats i kroppen, kroppens fettprocent samt fettet i buken, i och runt vitala organ.

Mobilteststation

Fysiskt konditionstestande i form av mobila testenheter. Teststationen byggs upp i företagets egna utrymmen och testen utförs lätt som en del av arbetsdagen. Individuellt testfeedback och träningsprogram inkluderas. Innehållet planeras i samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård, där olika yrkesgruppers behov och centrala belastningsfaktorer kan tas i beaktande.

Livsstilsanalys

En mätmetod som bygger på pulsvariation, ger personlig och noggrann information om resursbalansen dvs stresshantering samt återhämtning. Livsstilsanalysen är ett helhetsverktyg till personligt och arbetsgemenskapligt utvecklande utav välmåendet, men också för proffessionella inom hälsa och välmående. Feedback av analysen samt rekommenderade uppföljningsåtgärder diskuteras efter testet.

Fråga gärna mer om dessa samt andra tester
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

nina.karlsberg@harmankuntoutus.fi

 

Bokningar via försäljningstjänsten tfn 06 4831 600 // myynti@harmankylpyla.fi

Erbjudanden

 

Är du och ditt företag beredd att bygga arbetsvälmående systematiskt och långsiktigt?

Ta kontakt

Sakkunnig inom rehabilitering och arbetsvälmående 
Nina Karlsberg tfn 050 370 5044

e-post: fornamn.efternamn@harmankuntoutus.fi