Suomeksi På Svenska

Fotterapeut

Fotterapeuten tillämpar sin kunskap för personer i alla åldrar, sjuka eller friska med problem i fötter eller lemmar. Fotterapeuten värderar fötternas och benens funktioner med test och undersökningar såsom ledernas hållning, belastning och rörlighet. Han främjar klineternas hälsa genom att bl a lära ut självårdande fothygien och leder dem att välja rätt typ av skor och sockor.

 

Inom klinisk fotterapi sköter man hud- och nagelproblem, men i fotledens hjälpredskapsterapi planeras, produceras eller beställs bl a individuella FootCare® -fotinlägg och silikonortoser för tår.

 

I terapin som stödjer de nedre extremiteternas funktioner handleder och lär fotterapeuten klienten självårdande funktionella övningar, andvänder fysikaliska vårdmetoder, maserar och mobiliserar klientens nedre extremiteter och fötter.

 

FootCare®- inläggen

En FootCare® undersökning består av klientens intervju, biomekaniska mätningar, en digitalisk skanning av fötterna, gånganalysering samt en hållningsundersökning. Skanningen av fötterna görs med en 3D Fotolaser skanner och specialinläggen planeras enligt underökningsresultaten och skanningbilderna med hjälp av ett tredimensionellt planeringsprogram. Under produktionen formas FootCare® specialinläggen för att vara millimeterexakta och efterbahandlas manualt enligt datorplanen. Mer info finnes på finska här.

 

Mottagning och tidsbeställning:

Ylihärmä, Härmän Kuntoutus & Kylpylä Vaasantie 22, tel 06 4831 541

Vasa FysiMedi Himalajagatan 9, tel  06 3577 748

Seinäjoki enheten Urheilupuisto 5, tel 050 3204 442